Pozvánka / Invitation

 

Slovenská verzia:  epoz23u.pdf  + Prilpoz23.doc + NavoTlac.doc

English version: epoz23au.pdf + Appen23.doc

 

Vážené dámy, vážení páni,

 

Niekoľko poznámok k tlači pozvánok.

Dokument sa skladá z informačnej časti (10 strán A4 vo formáte *.pdf) a formulárov (2 stránky A4 vo formáte *.doc). Je usporiadaný tak, že ak budete prvú časť (10) stránok tlačiť obojstranne tak, ako po sebe idú, po ich preložení dostanete brožúrku vo formáte A5. Pokiaľ ide o formuláre, tak ich treba tlačiť jednostranne a rozstrihnúť ich na polovice, pretože obsahujú 3 rôzne formuláre formátu A5, ktoré treba vyplniť, podpísať a poslať nazad (prednostne e-mailom, napr. po oskenovaní). Samozrejme budete vypĺňať iba tie formuláre, ktoré sa Vás týkajú. Pozor! Objednávka ubytovania sa posiela na CK DUOTOUR, ostatné formuláre na VTS pri ŽU. Prílohy Vám posielam vo Worde, aby ich bolo možné použiť priamo na vypĺňanie.

Poznamenávam, že objednávka propagácie spoločností, ktorá je súčasťou priloženej pozvánky sa netýka tých, ktorí si propagáciu už v predchádzajúcich mesiacoch objednali.

            Prosím, aby ste dodržali termíny na jednotlivé činnosti tak, ako sú v pozvánke uvedené. Ak prídete do Žiliny už 19. 9., prosím, aby ste využili možnosť registrácie ešte v tento deň v popoludňajších a večerných hodinách v priestoroch OR ŽSR neďaleko od železničnej stanice (ul. 1. mája 34). Ušetríte si svoj čas a nervy pri registrácii druhý deň ráno pred začatím konferencie.

            Pripomínam ďalšie kontaktné osoby:

            - organizačné záležitosti (propagácia, registrácia, návšteva Vychylovky a pod.): doc. Ing. Dalibor Barta, PhD., M.: +421 (0)918 663 371, e-mail: dalibor.barta@fstroj.uniza.sk,

            - finančné záležitosti (fakturácia, platby a pod.): Ing. Janka Galliková, PhD., M.: +421 (0)948 740 074, e-mail: janka.gallik@gmail.com,

            - prezentácie na konferencii, vystúpenia prednášajúcich a pod. Ing. Mária Loulová, PhD., M.: +421(0)908 957 695, maria.loulova@fstroj.uniza.sk.

 

S pozdravom ostáva

Daniel Kalinčák