Pozvánka / Invitation

 

epoz19u.pdf

epoz19a.pdf

 

Niekoľko poznámok k tlači pozvánok.

Dokument sa skladá z informačnej časti (10 strán) a formulárov (3 stránky). Je usporiadaný tak, že ak budete prvú časť (10) stránok tlačiť obojstranne tak, ako po sebe idú, po ich preložení dostanete brožúrku vo formáte A5. Pokiaľ ide o formuláre, tak prvé 2 stránky odporúčame tlačiť tiež obojstranne a rozstrihnúť ich na polovice, pretože obsahujú formuláre (formátu A5), ktoré treba vyplniť a poslať nazad. Samozrejme budete vypĺňať iba tie formuláre, ktoré sa Vás týkajú. Prílohy posielam vo Worde, aby ich bolo možné použiť priamo na vypĺňanie.

Poznamenávam, že objednávka propagácie spoločností, ktorá je súčasťou priloženej pozvánky sa netýka tých, ktorí si propagáciu už v predchádzajúcich mesiacoch objednali.

            Prosím, aby ste dodržali termíny na jednotlivé činnosti tak, ako sú v pozvánke uvedené. Ak prídete do Žiliny už 16. 9., prosím, aby ste využili možnosť registrácie ešte v tento deň v popoludňajších a večerných hodinách. Ušetríte svoj čas druhý deň ráno pred začatím konferencie.

 

S pozdravom ostáva

Daniel Kalinčák