PREDBEŽNÝ ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH PREDNÁŠOK NA PRORAIL 2023

PRELIMINARY LIST OF SUBMITTED PAPERS FOR PRORAIL 2023

24. 5. 2023

 

1. BĚHÁLEK Vít, Ing., BONATRANS GROUP a.s., Bohumín, CZ

Měření kvílivého hluku tramvaje v Ostravě

Measurement of squealing tram noise in Ostrava

 

2. BRODSKÝ Jaroslav, Ing., ŠKODA TRANSPORTATION a. s., Plzeň, CZ

Aplikace 3D tisku ve stavbě kolejových vozidel

Application of 3D print in the construction of rail vehicles

 

3. CULEK Bohumil, prof., Ing., CSc., CULEK Bohumil, doc., Ing., Ph.D., SCHMIDOVÁ Eva, prof., Ing., Ph.D., DFJP Univerzita Pardubice, MALINSKÝ Jiří, Ing., PULDA Jan, Ing., VÚKV a.s., Praha, CZ

Experimentální výzkum materiálů kol a kolejnic na stendu VDP Univerzity Pardubice

Experimental research of wheel and rail materials on VDP stand of University of Pardubice

 

4. ČERNUŠEK Petr, Ing., ŠKVARIDLO Richard, Ing., ŠKODA TRANSPORTATION, a. s., Ostrava, CZ

Současné a budoucí projekty jednopodlažních jednotek z rodiny Panterů

Curent and future projects of single deck units from Panter´s family

 

5. ČERVENKA Zdeněk, Ing., ŠKODA TRANSPORTATION, a. s., Plzeň, BYRTUS Miroslav, doc., Ing., Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, CZ

Zjednodušené dynamické modely v optimalizaci vypružení

Simplified dynamic models in suspension optimization

 

6. DIŽO Ján, doc., Ing., PhD., BLATNICKÝ Miroslav, doc., Ing., PhD., ISHCHUK Vadym, Ing., MOLNÁR Denis, Ing., SjF Žilinská univerzita v Žiline, SK, MIKHAILOV Evgeny, doc., Ing. PhD., SEMENOV Stanislav, Ing., PhD., Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Kyiv, UA

NVH analýza v koľajových vozidlách: prehľad literatúry

The NVH analysis in rail vehicles: a literature review

 

7. DYBALA Vojtěch, Ing., FS ČVUT v Praze, CZ

Analýza citlivosti buzení resonance v torzní soustavě závislé na frekvenci buzení a rychlosti průjezdu rezonancí

An analysis of a resonance excitation sensitivity in a torsion system depending on an excitation frequency and on a resonance passage speed

 

8. FRIDRICHOVSKÝ Tomáš, Ing., Ph.D., FS ČVUT v Praze, CZ

Virtuální realita ve výuce kolejových vozidel na Fakultě strojní, ČVUT

Virtual reality as a learning tool on Faculty of mechanical engineering of CTU

 

9. GUBAREVYCH Oleg, doc. Ing. PhD., Institute of Railway Transport of State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv, UA, GERLICI, prof., Dr.Ing., KRAVCHENKO Oleksandr, prof, Dr,Sc.Tech, SjF Žilinská univerzita v Žiline, SK, MELKONOV Hryhoriy, doc. PhD., Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Kyiv, UA, LOVSKA Alyona, prof., Dr.Sc.Tech., SjF Žilinská univerzita v Žiline, SK

Formatizácia ukazovateľov spoľahlivosti indukčných motorov pre elektrické pohony železničných koľajových vozidiel

Formalization of Reliability Indicators of Induction Motors for Electric Drivesof Railway Rolling Stock

 

10. HÁBA Aleš, Ing., Ph.D., DFJP Univerzita Pardubice, JAROLÍN Zdeněk, Ing., Dopravní podnik města Brna, a.s., CZ

Vzájemný vztah dvojkolí – kolej v obloucích velmi malého poloměru

Wheelset–Track Interaction in Very Small Radius Curves

 

11. HEJZLAR Lukáš, Ing., Výzkumný ústav železniční, a.s., Praha, CZ

Rozšíření portfolia zkoušek ve Zkušební laboratoři VUZ

Expanding the portfolio of tests in the VUZ Testing Laboratory

 

12. HELLER Petr, doc., Ing., CSc., Západočeská univerzita v Plzni, CZ

Jednonápravový otočný podvozek pro regionální železniční vozidlo

Single-axle revolving bogie for regional rail vehicle

 

13. HRONECOVÁ Dagmar, LUBRICANT SK, s.r.o., Bratislava, SK, CZEMPIEL Radomír, LUBRICANT s.r.o., Starý Plzenec, CZ

Mazivá v koľajovej doprave

Lubricants in Rail Transport.

 

14. HUMEŇANSKÝ Anton, Ing., AutoMax Slovakia, s.r.o., Bratislava, SK

Shell - plastické mazivá pre koľajové vozidla

Shell Lubricants – greases for lubrication of rail vehicles

 

15. ISHCHUK Vadym, Ing., DIŽO Ján, doc., Ing., PhD., BLATNICKÝ Miroslav, doc., Ing., PhD., MOLNÁR Denis, Ing., SOLČANSKÝ Sebastián, Ing., SjF Žilinská univerzita v Žiline, SK

Výpočty a simulácie viazaných mechanických sústav koľajových vozidiel s poddajným telesom

Computations and analyses of rail vehicles multibody systems with a flexible body

 

16. JANOŠ Petr, Ing., Ph.D., MBA, BONATRANS GROUP, a.s., Bohumín, CZ

Konstrukce nalisovaného spoje kola na nápravu

Design of the wheel - axle press fitting joint

 

17. JEŽDÍK Roman, Ing., VÚKV, a.s., Praha, CZ

Numrická simulace reálné kolize lokomotivy ř. 742 s elektrickou jednopodlažní jednotkou

Numerical simulation of real collision of locomotive class 742 with electric single-deck unit

 

18. JENIŠ Filip, Ing., FSI VUT v Brně, MICHÁLEK Tomáš, Ing., Ph.D., DFJP Univerzita Pardubice, CZ

Vliv semiaktivního řízení tlumičů vrtivých pohybů na kritickou rychlost železničního vozidla

The effect of semi-active control of bogie yaw dampers on the railway vehicle critical speed

 

19. KAIKKONEN Pasi, Lic. Tech., M. Tech., ŠKODA TRANSTECH, Oy, Oulu, FI

Železničné koľajové vozidlá pre severské klimatické podmienky

Rolling Stock for Nordic Climate Conditions

 

20. KALIVODA Jan, Ing., Ph.D., FS ČVUT v Praze, CZ

Jednoduchá metoda návrhu profilu kola pro dosažení požadovaných hodnot ekvivalentní konicity

 A simple method of wheel profile design for target value of equivalent conicity

 

21. KOHOUT Martin, Ing., Ph.D., VÁGNER Jakub, Ing., Ph.D., HÁBA Aleš, Ing., PhD., DF JP Univerzita Pardubice, CZ

Dynamická interakce jedoucího vozidla s výhybkou

Dynamic interaction of a moving vehicle with a turnout

 

22. KOLÁŘ Josef, doc., Ing., CSc., FS ČVUT v Praze, CZ

Přínosy využití dvoustupňových řaditelných nápravových převodovek u lehkých kolejových vozidel s elektrickým přenosem výkonu

Benefits of using two-stage shifting axle-gearbox in light rail vehicles with electric power transmission

 

23. KOPAL Jan, Ing., BENICKÝ Michal, Ing., CZ LOKO, a.s., Česká Třebová, CZ

Vývoj duálních lokomotiv CZ-Loko

Development of CZ-Loko dual locomotives

 

24. KOPAL Tomáš, Ing., Siemens Mobility s.r.o., Praha, CZ

Moderní vzdělání pro obor kolejových vozidel

Modern education for the field or rolling stock

 

25. KOSTRZEWSKI Marius, Dr hab., Inż., Warsaw University of Technology, PL

Nákladná železničná doprava v Japonsku – nie menej vzrušujúca ako osobná

Freight rail transport in Japan – not less exciting than passenger ones

 

26. KUNDRATA Miroslav, Ing., TÍŽEK Jakub, Ing., ŠKODA TRANSPORTATION, a. s., Ostrava, CZ

Aktuální stav v oblasti netrakčních souprav Škoda

Actual status of non-traction trainsets Škoda

 

27. KUTLÍK Andrej, Mgr., KOZYNETS Ivan, Bc., Siemens Mobility, s.r.o., Žilina, SK

ATO – Automatická jazda vlaku

ATO – Automatic Train Operation

 

28. LANG Andrej, Ing., KOPANIČÁK Ľubomír, Ing., ASTRA Rail Project, s.r.o., Poprad, SK

Aspekty nehody vlaku z Laadrs vozňov

Aspects of the train accident of the Laadrs wagons

 

29. LATA Michael, doc., Ing., Ph.D., DFJP Univerzita Pardubice, CZ

Modifikace stendu kolo-rotující kolejnice pro výzkumu průchodu elektrického signálu mezi kolem a kolejnic

Modification of the wheel-rotating rail stand for research on the passage of electrical signals between the wheel and the rail

 

30. MACEK Jan, prof., Ing., DrSc. MORKUS Josef, Ing., CSc., FS ČVUT v Praze, CZ

Problematika akumulace energie pro vozidla

Issues of Energy Accumulation for Vehicles

 

31. MAČÁK Ladislav, Ing., MORAVČÍK, Ing., Ph.D., Tatravagónka a.s., Poprad, SK

Hluk v nákladnej koľajovej doprave – riešenie v nedohľadne

Noise in freight railway transport – there is no solution in sight

 

32. MERGL Emanuel, Ing. VÚKV, a.s., Praha, CZ

Aerodynamické požadavky na vozidla v kontextu dalšího rozvoje železnice

Aerodynamic requirements on vehicles in the context of further railway development

 

33. MICHÁLEK Tomáš, Ing., Ph.D., DFJP Univerzita Pardubice, POHL Jiří, Ing., Siemens Mobility s.r.o., Praha, MALKOVSKÝ Zdeněk, Ing., Ph.D., VÚKV a.s. Praha, CZ

Digitální automatické spřáhlo jako příležitost ke generační inovační proměně nákladních vozů

Digital automatic coupler as an opportunity for generational innovative transformation of freight wagons

 

34. MIŠÚN Miroslav, Ing., MAGDECHOVÁ Katarína, Ing., PhD., Railtrans Wagon, s.r.o., Bratislava, SK

Uvoľnenie a návrat do prevádzky z pohľadu držiteľa RTIW

Return to service and operation from the RTIW keeper perspective

 

35. MOLNÁR Denis, Ing., BLATNICKÝ Miroslav, doc., Ing., PhD., SOLČANSKÝ Sebastian, Ing., DIŽO Ján, doc., Ing., PhD., SjF Žilinská univerzita v Žiline, SK

Normatívny analytický výpočet skrutkového spoja technológie STB pre železničné vozidlá radu 661

Normative analytical calculation of STB technology bolted joint for 661 series railway vehicles

 

36. MORAVČÍK Marián, Ing., Ph.D., Tatravagónka a.s., Poprad, SK

Trendy vo vývoji nákladných železničných vozidiel

Trends in the development of freight railway vehicles

 

37. MOSER Peter, DI(FH), Linsinger Maschinenbau Gesellschaft m.b.H., Steyrermühl, AT

Zníženie opotrebenia kolies železničných vozidiel a zvýšenie bezpečnosti dopravy prostredníctvom cielenej údržby koľajníc

Reducing the wear on the wheels of railway vehicles and increasing the safety of transport through targeted rail maintenance

 

38. NEKOKSA Pavel, Ing., SVOZILÍK Jaroslav, Ing., HŽP a.s., Prostějov, CZ

Renovace šroubových pružin

Refurbishment of coil springs

 

39. NOGLÝ Libor, Ing., Ph.D., VTG Rail Europe GmbH., Steinhausen, CH

Elektrifikovaný nákladní vůz

Electrified freight wagon

 

40. NOVOTNÝ Ondřej, Ing., Ph.D., BABKA Jan, Ing., SKF CZ, a.s., Praha, CZ

Vnitřní uspořádání ložisek na nápravě – výhodné řešení pro výrobce vlaku a výzva pro dodavatele ložisek

Inboard bearing arrangementadvantageous solution for train builder, challenge for bearing supplier

 

41. OPPOLZER Tomáš, Ing., Ph.D-. Stadler Praha, s.r.o., CZ

Nová vozidla Stadler – vývoj v odvětví kolejových vozidel

New Stadler vehiclesdevelopments in the rolling stock industry

 

42. PAWEŁCZYK Marek, dr hab. inż., Politechnika Świętokrzyska, Kielce, PL

Akumulácia energie v železničných trakčných systémoch

Energy storage in railway traction systems

 

43. PEJŠA Jan, Ing., VÚKV, a.s., Praha, CZ

Simulace vykolejení nákladního vozu

Simulation of freight wagon derailment

 

44. PHAMOVÁ Lucie, Ing., Ph.D., VÚKV, a.s., Praha, CZ

Zkušenosti z měření hluku nákladních vozů podle TSI NOI.

Experiences from freight wagon noise measurements in compliance with TSI NOI

 

45. PLÁŠEK Otto, doc., Ing., PhD., CHUDĚJOVÁ Ludmila, Ing., SCHNEIDER Martin, Ing., Stavební fakulta VUT v Brně, SZABÓ Petr, Ing., Správa železnic s.o., Praha, CZ

Ojíždění kolejnic v obloucích malých poloměrů

Rail wear in curves of small radii

 

46. PLOMER Jan, Ing., BERAN Josef, Ing., WASSERBAUER Radek, Ing., Siemens Mobility s.r.o., Praha, CZ

Moderní železniční dálková doprava

Modern long-distance railway transportation

 

47. POHL Jiří, Ing., Siemens Mobility s.r.o., Praha, CZ

Role železnice v udržitelné multimodální mobilitě

The role of rail in sustainable multimodal mobility

 

48. PRELL Roman, Ing., Siemens Mobility s.r.o., Praha, CZ

Železniční vozidla a železniční infrastruktura

Railway vehicles and infrastructure

 

49. PULDA Jan, Ing., MUSIL Jan., Ing., VÚKV, a.s., Praha, CZ

Využití modelu poddajné skříně v dynamických výpočtech jízdních vlastností vozidla: úskalí a otázky

Usage of a flexible carbody model within dynamic calculations of vehicle running behaviour: difficulties and questions

 

50. PULDA Jan, Ing., CULEK Bohumil, prof., Ing., CSc., VOLTR Petr, doc., Ing., Ph.D., DFJP Urniverzita Pardubice, CZ

Experimentální ověření vlivu spinu na síly v kontaktu kolo-kolejnice: současný stav poznání

Experimental proof of spin influence on rail-wheel contact forces: state of present knowledge

 

51. RAIF Lukáš, Ing., Ph.D., NAVRÁTIL Petr, Ing., VYHLÍDAL Michal, Ing., DT – Výhybkárna a strojírna, a.s., Prostějov, PLÁŠEK Otto, doc., Ing., Ph.D., FAST VUT v Brně, CZ

Autonomní diagnostika výhybek na základně snímání dynamické odezvy projíždějícího vozidla

Autonomous diagnostics of switches and crossings based on sensing the dynamic response of the passing vehicle

 

52. RAIF Lukáš, Ing., Ph.D., KLEMENT Miloslav, Bc., HUŇKA Vladimír, Ing., VÝMOLA Libor, Ing., DT – Výhybkárna a strojírna, a.s., Prostějov, CZ

Jízda po okolku kolejových vozidel ve výhybkách a výhybkových konstrukcích

Flange running of railway vehicles in switches and crosings

 

53. ŘEHÁK Radek, Ing., Siemens Mobility, s.r.o., Ostrava, FAMFULÍK Jan, doc., Ing., Ph.D., RICHTÁŘ Michal, Ing., PhD., SIROKÝ Jaromír, Ing., Ph.D., ID, VŠB-TU Ostrava, CZ

Funkční bezpečnost automatické údržby kolejových vozidel

Functional safety of automatic maintenenace of rolling stock

 

54. RÜGER Bernhard, FH-Prof., Dr, Vienna University of Technology, AT

Interiéry vozidiel – efektívnosť prostredníctvom orientácie na zákazníka

Vehicle interiors - efficiency through customer orientation

 

55. SÁLA Pavel, Ing., Ph.D., ŠKODA TRANSPORTATION, a. s., Plzeň, CZ

 Moderní souprava metra pro rozhochod 1435 mm

 Modern metro train for gauge 1435 mm

 

56. SEIDL Jakub, Ing., FS ČVUT v Praze, CZ

Výzkum snížení následků nehod tramvají s auty

Research on reducing the cosequencies of accidents between trams and cars

 

57. SLOVAK Bohdana, Dr.-Ing., DB Netz AG, München, DE

Metrologické skúšky systémov na meranie geometrie trate u DB Netz AG

Metrological assessment of the track geometry measuring systems at DB Netz AG

 

58. STUCHLÍK Radek, Ing., SOUKUP Jiří, Ing., BRABEC Jaroslav, Ing., Výzkumný ústav železniční, a.s., Praha, CZ

Racionalizace pracoviště Dynamického zkušebního stavu jako hlavní nástroj ke zvýšení efektivity práce

Rationalization of the Dynamic Test Bench workplace as the main tool to increase work efficiency

 

59. SÝKORA Radim, Ing., KOPEČNÝ Martin, Ing,,  ŠKODA TRANSPORTATION, a. s., Ostrava, CZ

Širokorozchodná vozidla ŠKODA pro Lotyšsko a Estonsko

ŠKODA wide-gauge vehicles for Latvia and Estonia

 

60. ŠIMONČIČ Martin, Ing., HAVAŠ Ivan, Ing., KUPČOK Slavomír, Ing., DIAGO SF s.r.o., Brezno, SK

DIAGO – Pohyb pod kontrolou

DIAGO – Motion in control

 

61. ŠINDEL Radek, Ing., Siemens Mobility, s.r.o., Ostrava, CZ

Možnosti nasazení bateriových a vodíkových vozidel na železnici

Possibilities of use battery and hydrogen vehicles on railways

 

62. ŠLAPÁK Jiří, Ing., LOKVENC Michal, Bc., MICHÁLEK Tomáš, Ing., Ph.D., HÁBA Aleš, Ing., PhD., DFJP Univerzita Pardubice, CZ, BÍLEK Aleš, Ing., Čiernohorská železnica n.o., Čierny Balog, SK

Provoz elektrických jednotek v podmínkách ČH(E)Ž

Operation of EMUs in conditions of Čierny Hron (Electric) Railway

 

63. ŠMÍDOVÁ Pavla, Ing., Bc., ČD - Informační Systémy, a.s., Praha, CZ

Distribuce mobilních aplikací k uživatelům v prostředí provozu železniční dopravy

Distribution of mobile applications to users in the rail transport operation environment

 

64. ŠTĚPÁNEK Jiří, Ing., CZ LOKO, a.s., Česká Třebová, CZ

Povolováví lokomotiv a jejich změn ve 4. železničním balíčku

Authorisation of locomotives and their changes according to the 4th railway package

 

65. TARAJČÁK Peter, Ing., SEMANČÍK Pavol, Ing., Tatravagónka a.s., Poprad, SK

Skúsenosti zo schvaľovacieho procesu nákladného železničného koľajového vozidla po zavedení 4. železničného balíčka

Experience from approval process of freight railway vehicle after implementation of the 4th Railway Package

 

66. URDA Ján, Ing., PhD., ŽSR, Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina, SK

Nové diagnostické vozidlá na ŽSR

New diagnostic vehicles on Slovak railways

 

67. VÁCLAVÍK Jaroslav, Ing., MUSILOVÁ Radka, Ing., Ph.D., JOZEFY Roman, Ing., VZÚ Plzeň, s.r.o., CZ

Měření zbytkového napětí v železničních nápravách

Residual stress measurement in railway axles

 

68. VÁGNER Jakub, Ing., Ph.D., KOHOUT Martin, Ing., Ph.D., LIBEROVÁ Stanislava, Ing., Ph.D., VOLTR Petr, doc., Ing., Ph.D., DFJP Univerzita Pardubice, JIRKA Michal, ŠKODA TRANSPORTATION, a. s., Plzeň, CZ

Wayside diagnostika pojezdu kolejových vozidel a její přínos pro údržbu

Wayside diagnostic of running gear of railway vehicles and their contribution to maintenance

 

69. VRBA Jan, Ing., FS ČVUT v Praze, CZ

Snížení opotřebení kol a kolejnic pomocí aktivního vedení dvojkolí u článkové tramvaje

Reducing wheel and rail wear with active wheelset steering on articulated trams

 

70. ZVOLENSKÝ Peter, prof., Ing., CSc., GRENČÍK Juraj, doc., Ing., PhD., SjF Žilinská univerzita v Žiline, ĎUNGEL Ján, Ing., PhD., Assco CEIT, a.s., Žilina, SK, KRIVDA Ján, Mgr., RETEX a.s., Moravský Krumlov, CZ

Nové typy akusticky pohltivých materiálov s možnosťou použitia v železničných vozňoch

New types of acoustically absorbing materials with the possibility of use in railway wagons

 

 

Štáty / Countries:

 

Austria

2

Czech Republic3

48

Finland

1

Germany

1

Italy

 

Lithuania

 

Poland

2

Serbia

 

Slovakia

14

Switzerland

1

Ukraine

1

 

 

 

 

 

Stránka bude priebežne doplňovaná. / The page will be updated.