PREDBEŽNÝ ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH PREDNÁŠOK NA PRORAIL 2023

PRELIMINARY LIST OF SUBMITTED PAPERS FOR PRORAIL 2023

6. 7. 2023

 

1. BĚHÁLEK Vít, Ing., BOHÁČ Tomáš, Ing., BONATRANS GROUP a.s., Bohumín, CZ

Měření kvílivého hluku tramvaje v Ostravě

Measurement of squealing tram noise in Ostrava

 

2. BLATNICKÝ Miroslav, doc., Ing., PhD., MOLNÁR Denis, Ing., DIŽO Ján, doc., Ing., PhD., ISHCHUK Vadym, Ing., SjF Žilinská univerzita v Žiline, SK

Normatívny analytický výpočet skrutkového spoja technológie STB pre železničné vozidlá radu 661

Normative analytical calculation of STB technology bolted joint for 661 series railway vehicles

 

3. BRODSKÝ Jaroslav, Ing., ŠKODA TRANSPORTATION a. s., Plzeň, CZ

Aplikace 3D tisku ve stavbě kolejových vozidel

Application of 3D print in the construction of rail vehicles

 

4. CULEK Bohumil, prof., Ing., CSc., SCHMIDOVÁ Eva, prof., Ing., Ph.D. CULEK Bohumil, doc., Ing., Ph.D., DFJP Univerzita Pardubice, MALINSKÝ Jiří, Ing., PULDA Jan, Ing., VÚKV a.s., Praha, CZ

Experimentální výzkum materiálů kol a kolejnic na stendu VDP Univerzity Pardubice

Experimental research of wheel and rail materials on VDP stand of University of Pardubice

 

5. ČERNUŠEK Petr, Ing., ŠKVARIDLO Richard, Ing., ŠKODA TRANSPORTATION, a. s., Ostrava, CZ

Současné a budoucí projekty jednopodlažních jednotek z rodiny Panterů

Curent and future projects of single deck units from Panter´s family

 

6. ČERVENKA Zdeněk, Ing., ŠKODA TRANSPORTATION, a. s., Plzeň, BYRTUS Miroslav, doc., Ing., Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, CZ

Zjednodušené dynamické modely v optimalizaci vypružení

Simplified dynamic models in suspension optimization

 

7. DIŽO Ján, doc., Ing., PhD., BLATNICKÝ Miroslav, doc., Ing., PhD., ISHCHUK Vadym, Ing., MOLNÁR Denis, Ing., SjF Žilinská univerzita v Žiline, SK, MIKHAILOV Evgeny, doc., Ing. PhD., SEMENOV Stanislav, Ing., PhD., Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Kyiv, UA

NVH analýza v koľajových vozidlách: prehľad literatúry

The NVH analysis in rail vehicles: a literature review

 

8. DIŽO Ján, doc., Ing., PhD., BLATNICKÝ Miroslav, doc., Ing., PhD., ISHCHUK Vadym, Ing., MOLNÁR Denis, Ing., SjF Žilinská univerzita v Žiline, SK

Odvodenie zjednodušeného matematického modelu hnacej sústavy DM jednotky

Derivation of a simplified mathematical of model DMU´s powertrain

 

9. DIŽO Ján, doc., Ing., PhD., BLATNICKÝ Miroslav, doc., Ing., PhD., ISHCHUK Vadym, Ing., LOVSKA Alyona, prof., Ing., Dr.Sc. Tech., KRAVCHENKO Oleksandr, prof., Ing., Dr.Sc. Tech., SjF Žilinská univerzita v Žiline, SK

Odvodenie zjednodušeného matematického modelu hnacej sústavy koľajového vozidla s hydrodynamickým meničom

Derivation of a simplified mathematical model of a rail vehicle powertrain with hydrodynamic converter

 

10. DYBALA Vojtěch, Ing., FS ČVUT v Praze, CZ

Analýza citlivosti buzení resonance v torzní soustavě závislé na frekvenci buzení a rychlosti průjezdu rezonancí

An analysis of a resonance excitation sensitivity in a torsion system depending on an excitation frequency and on a resonance passage speed

 

11. FRIDRICHOVSKÝ Tomáš, Ing., Ph.D., ZÍKA Josef, Bc., FS ČVUT v Praze, CZ

Virtuální realita ve výuce kolejových vozidel na Fakultě strojní, ČVUT

Virtual reality as a learning tool on Faculty of mechanical engineering of CTU

 

12 GERLICI Juraj, prof., Dr.Ing., LOVSKA Alyona, prof., Dr.Sc.Tech., Žilinská univerzita v Žiline, SK,, VATULIA Glib, prof. Ing., Dr.Sc.Tech., O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, FOMIN Oleksij, prof., Ing., Dr.Sc.Tech., University of Infrastructure and Technologies, Kyiv, UA, KRAVCHENKO Oleksandr, prof, Dr,Sc.Tech, Žilinská univerzita v Žiline, SK

Skúmanie pevnosti skrine uzavretého vozňa pri jeho upevnení pomocou nového zariadenia na palube železničného trajektu

Research of the strenght of the body of a covered wagon when it is fastened with a new device on the deck of a railway ferry

 

13. GUBAREVYCH Oleg, doc. Ing. PhD., Institute of Railway Transport of State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv, UA, GERLICI, prof., Dr.Ing., KRAVCHENKO Oleksandr, prof, Dr,Sc.Tech, SjF Žilinská univerzita v Žiline, SK, MELKONOV Hryhoriy, doc. PhD., Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Kyiv, UA, LOVSKA Alyona, prof., Dr.Sc.Tech., SjF Žilinská univerzita v Žiline, SK

Formatizácia ukazovateľov spoľahlivosti indukčných motorov pre elektrické pohony železničných koľajových vozidiel

Formalization of Reliability Indicators of Induction Motors for Electric Drivesof Railway Rolling Stock

 

14. HÁBA Aleš, Ing., Ph.D., DFJP Univerzita Pardubice, JAROLÍN Zdeněk, Ing., Dopravní podnik města Brna, a.s., CZ

Vzájemný vztah dvojkolí – kolej v obloucích velmi malého poloměru

Wheelset–Track Interaction in Very Small Radius Curves

 

15. HEJZLAR Lukáš, Ing., KOŠŤÁL Martin, DiS., Výzkumný ústav železniční, a.s., Praha, CZ

Rozšíření portfolia zkoušek ve Zkušební laboratoři VUZ

Expanding the portfolio of tests in the VUZ Testing Laboratory

 

16. HELLER Petr, doc., Ing., CSc., Západočeská univerzita v Plzni, CZ

Jednonápravový otočný podvozek pro regionální železniční vozidlo

Single-axle revolving bogie for regional rail vehicle

 

17. HOFMAN Jiří, Ing., FS, Západočeská univerzita v Plzni, CZ

Časově efektivní náhrada kontinentální evropské letecké dopravy až do vzdálenosti 3000 km univerzálními rychlými nočními vlaky

Time-efficient replacement of continental European air transport up to 3000 km with universal fast overnight trains

 

18. ISHCHUK Vadym, Ing., DIŽO Ján, doc., Ing., PhD., BLATNICKÝ Miroslav, doc., Ing., PhD., MOLNÁR Denis, Ing., SOLČANSKÝ Sebastián, Ing., SjF Žilinská univerzita v Žiline, SK

Výpočty a simulácie viazaných mechanických sústav koľajových vozidiel s poddajným telesom

Computations and analyses of rail vehicles multibody systems with a flexible body

 

19. JANOŠ Petr, Ing., Ph.D., MBA, BONATRANS GROUP, a.s., Bohumín, CZ

Konstrukce nalisovaného spoje kola na nápravu

Design of the wheel - axle press fitting joint

 

20. JENIŠ Filip, Ing., FSI VUT v Brně, MICHÁLEK Tomáš, Ing., Ph.D., DFJP Univerzita Pardubice, CZ

Vliv semiaktivního řízení tlumičů vrtivých pohybů na kritickou rychlost železničního vozidla

The effect of semi-active control of bogie yaw dampers on the railway vehicle critical speed

 

21. JEŽDÍK Roman, Ing., VÚKV, a.s., Praha, CZ

Numerická simulace reálné kolize lokomotivy ř. 742 s elektrickou jednopodlažní jednotkou

Numerical simulation of real collision of locomotive class 742 with electric single-deck unit

 

22. KAIKKONEN Pasi, Lic. Tech., M. Tech., ŠKODA TRANSTECH, Oy, Oulu, FI

Železničné koľajové vozidlá pre severské klimatické podmienky

Rolling Stock for Nordic Climate Conditions

 

23. KALIVODA Jan, Ing., Ph.D., FS ČVUT v Praze, CZ

Jednoduchá metoda návrhu profilu kola pro dosažení požadovaných hodnot ekvivalentní konicity

 A simple method of wheel profile design for target value of equivalent conicity

 

24. KOHOUT Martin, Ing., Ph.D., VÁGNER Jakub, Ing., Ph.D., HÁBA Aleš, Ing., Ph.D., DFJP Univerzita Pardubice, CZ

Dynamická interakce jedoucího vozidla s výhybkou

Dynamic interaction of a moving vehicle with a turnout

 

25. KOLÁŘ Josef, doc., Ing., CSc., FS ČVUT v Praze, CZ

Přínosy využití dvoustupňových řaditelných nápravových převodovek u lehkých kolejových vozidel s elektrickým přenosem výkonu

Benefits of using two-stage shifting axle-gearbox in light rail vehicles with electric power transmission

 

26. KOPAL Jan, Ing., BENICKÝ Michal, Ing., CZ LOKO, a.s., Česká Třebová, CZ

Vývoj duálních lokomotiv CZ-Loko

Development of CZ-Loko dual locomotives

 

27. KOPAL Tomáš, Ing., Siemens Mobility s.r.o., Praha, CZ

Moderní vzdělání pro obor kolejových vozidel

Modern education for the field of rolling stock

 

28. KOSTRZEWSKI Marius, Dr hab., Inż., Warsaw University of Technology, PL

Nákladná železničná doprava v Japonsku – nie menej vzrušujúca ako osobná

Freight rail transport in Japan – not less exciting than passenger ones

 

29. KOZYNETS Ivan, Ing., JAKUBÍK Peter, Ing., Siemens Mobility, s.r.o., Žilina, SK

ATO – Automatická jazda vlaku

ATO – Automatic Train Operation

 

30. KRŠKO Ján, Ing., ŽOS Vrútky, a.s., SK

Výroba a modernizácie koľajových vozidiel v ŽOS Vrútky, a.s.

Production and modernisation of rolling stock in ŽOS Vrútky, a.s.

 

31. KUNDRATA Miroslav, Ing., TÍŽEK Jakub, Ing., ŠKODA TRANSPORTATION, a. s., Ostrava, CZ

Aktuální stav v oblasti netrakčních souprav Škoda

Actual status of non-traction trainsets Škoda

 

32. KVARDA Daniel, Ing., OMASTA Milan, Ing., Ph.D., GALAS Radovan, Ing., Ph.D., HARTL Martin, prof., Ing., Ph.D., VUT v Brně, CZ

Modelování třecí vrstvy v kontaktu kola a kolejnice za přítomnosti maziv

Third body layer modelling of wheel-rail contact in presence of lubricants

 

33. LANG Andrej, Ing., KOPANIČÁK Ľubomír, Ing., ASTRA Rail Project, s.r.o., Poprad, SK

Aspekty nehody vlaku z Laadrs vozňov

Aspects of the train accident of the Laadrs wagons

 

34. LATA Michael, doc., Ing., Ph.D., SÝKORA Petr, Ing., DFJP Univerzita Pardubice, CZ

Modifikace stendu kolo-rotující kolejnice pro výzkumu průchodu elektrického signálu mezi kolem a kolejnic

Modification of the wheel-rotating rail stand for research on the passage of electrical signals between the wheel and the rail

 

35 MACEK Jan, prof., Ing., DrSc. MORKUS Josef, Ing., CSc., FS ČVUT v Praze, CZ

Problematika akumulace energie pro vozidla

Issues of Energy Accumulation for Vehicles

 

36. MAČÁK Ladislav, Ing., MORAVČÍK, Ing., Ph.D., Tatravagónka a.s., Poprad, SK

Hluk v nákladnej koľajovej doprave – riešenie v nedohľadne

Noise in freight railway transport – there is no solution in sight

 

37. MAGDECHOVÁ Katarína, Ing., Ph.D., Združenie vlastníkov a prevádzkovateľov súkromných koľajových vozidiel, Bratislava, SK

Zmeny v registrácii koľajových vozidiel – Európsky register vozidiel

Changes in the rolling stocks registrationEuropean Vehicle Register

 

38. MERGL Emanuel, Ing. VÚKV, a.s., Praha, CZ

Aerodynamické požadavky na vozidla v kontextu dalšího rozvoje železnice

Aerodynamic requirements on vehicles in the context of further railway development

 

39. MICHÁLEK Tomáš, Ing., Ph.D., DFJP Univerzita Pardubice, POHL Jiří, Ing., Siemens Mobility s.r.o., Praha, MALKOVSKÝ Zdeněk, Ing., Ph.D., VÚKV a.s. Praha, CZ

Digitální automatické spřáhlo jako příležitost ke generační inovační proměně nákladních vozů

Digital automatic coupler as an opportunity for generational innovative transformation of freight wagons

 

40. MIŠÚN Miroslav, Ing., MAGDECHOVÁ Katarína, Ing., Ph.D., Railtrans Wagon, s.r.o., Bratislava, SK

Uvoľnenie a návrat do prevádzky z pohľadu držiteľa RTIW

Return to service and operation from the RTIW keeper perspective

 

41. MORAVČÍK Marián, Ing., Ph.D., Tatravagónka a.s., Poprad, SK

Trendy vo vývoji nákladných železničných vozidiel

Trends in the development of freight railway vehicles

 

42. MOSER Peter, DI(FH), Linsinger Maschinenbau Gesellschaft m.b.H., Steyrermühl, AT

Zníženie opotrebenia kolies železničných vozidiel a zvýšenie bezpečnosti dopravy prostredníctvom cielenej údržby koľajníc

Reducing the wear on the wheels of railway vehicles and increasing the safety of transport through targeted rail maintenance

 

43. NEKOKSA Pavel, Ing., SVOZILÍK Jaroslav, Ing., HŽP a.s., Prostějov, CZ

Renovace šroubových pružin

Refurbishment of coil springs

 

44. NOGLÝ Libor, Ing., Ph.D., VTG Rail Europe GmbH., Steinhausen, CH

Elektrifikovaný nákladní vůz

Electrified freight wagon

 

45. NOVOTNÝ Ondřej, Ing., Ph.D., BABKA Jan, Ing., SKF CZ, a.s., Praha, CZ

Vnitřní uspořádání ložisek na nápravě – výhodné řešení pro výrobce vlaku a výzva pro dodavatele ložisek

Inboard bearing arrangementadvantageous solution for train builder, challenge for bearing supplier

 

46. OPPOLZER Tomáš, Ing., Ph.D-. Stadler Praha, s.r.o., CZ

Nová vozidla Stadler – vývoj v odvětví kolejových vozidel

New Stadler vehiclesdevelopments in the rolling stock industry

 

47. PANCHENKO Sergii, prof., Ing., Dr.Sc.Tech., Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkiv, UA, GERLICI Juraj,prof., Dr.Ing., LOVSKA Alyona, prof.Ing., Dr.Sc.Tech., SjF Žilinská univerzita v Žiline, SK, RAVLYUK Vasyl, assoc. prof., Ing., Ph.D., Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkiv, UA

Odôvodnenie envirenmentálnej účinnosti zavedenia zariadenia na rovnomerné opotrebovanie klátikov nákladných vozňov

Substantiation of the environmental efficiency of the device for parallel retraction of brake shoes for freight wagons

 

48. PAWEŁCZYK Marek, dr hab. inż., Politechnika Świętokrzyska, Kielce, PL

Akumulácia energie v železničných trakčných systémoch

Energy storage in railway traction systems

 

49. PEJŠA Jan, Ing., VÚKV, a.s., Praha, CZ

Simulace vykolejení nákladního vozu

Simulation of freight wagon derailment

 

50. PHAMOVÁ Lucie, Ing., Ph.D., VÚKV, a.s., Praha, CZ

Zkušenosti z měření hluku nákladních vozů podle TSI NOI.

Experiences from freight wagon noise measurements in compliance with TSI NOI

 

51. PLÁŠEK Otto, doc., Ing., PhD., CHUDĚJOVÁ Ludmila, Ing., SCHNEIDER Martin, Ing., Stavební fakulta VUT v Brně, SZABÓ Petr, Ing., Správa železnic s.o., Praha, CZ

Ojíždění kolejnic v obloucích malých poloměrů

Rail wear in curves of small radii

 

52. PLOMER Jan, Ing., BERAN Josef, Ing., WASSERBAUER Radek, Ing., Siemens Mobility s.r.o., Praha, CZ

Moderní železniční dálková doprava

Modern long-distance railway transportation

 

53. POHL Jiří, Ing., Siemens Mobility s.r.o., Praha, CZ

Role železnice v udržitelné multimodální mobilitě

The role of rail in sustainable multimodal mobility

 

54. PRELL Roman, Ing., Siemens Mobility s.r.o., Praha, CZ

Železniční vozidla a železniční infrastruktura

Railway vehicles and infrastructure

 

55. PULDA Jan, Ing., MUSIL Jan., Ing., VÚKV, a.s., Praha, CZ

Využití modelu poddajné skříně v dynamických výpočtech jízdních vlastností vozidla: úskalí a otázky

Usage of a flexible carbody model within dynamic calculations of vehicle running behaviour: difficulties and questions

 

56. PULDA Jan, Ing., CULEK Bohumil, prof., Ing., CSc., VOLTR Petr, doc., Ing., Ph.D., DFJP Urniverzita Pardubice, CZ

Experimentální ověření vlivu spinu na síly v kontaktu kolo-kolejnice: současný stav poznání

Experimental proof of spin influence on rail-wheel contact forces: state of present knowledge

 

57. RAIF Lukáš, Ing., Ph.D., NAVRÁTIL Petr, Ing., VYHLÍDAL Michal, Ing., DT – Výhybkárna a strojírna, a.s., Prostějov, PLÁŠEK Otto, doc., Ing., Ph.D., FAST VUT v Brně, CZ

Autonomní diagnostika výhybek na základně snímání dynamické odezvy projíždějícího vozidla

Autonomous diagnostics of switches and crossings based on sensing the dynamic response of the passing vehicle

 

58. RAIF Lukáš, Ing., Ph.D., KLEMENT Miloslav, Bc., HUŇKA Vladimír, Ing., VÝMOLA Libor, Ing., DT – Výhybkárna a strojírna, a.s., Prostějov, CZ

Jízda po okolku kolejových vozidel ve výhybkách a výhybkových konstrukcích

Flange running of railway vehicles in switches and crosings

 

59. ŘEHÁK Radek, Ing., Siemens Mobility, s.r.o., Ostrava, FAMFULÍK Jan, doc., Ing., Ph.D., RICHTÁŘ Michal, Ing., PhD., SIROKÝ Jaromír, Ing., Ph.D., ID, VŠB-TU Ostrava, CZ

Funkční bezpečnost automatické údržby kolejových vozidel

Functional safety of automatic maintenenace of rolling stock

 

60. RÜGER Bernhard, FH-Prof., Dr, Vienna University of Technology, AT

Interiéry vozidiel – efektívnosť prostredníctvom orientácie na zákazníka

Vehicle interiors - efficiency through customer orientation

 

61. SÁLA Pavel, Ing., Ph.D., ŠKODA TRANSPORTATION, a. s., Plzeň, CZ

 Moderní souprava metra pro rozchod 1435 mm

 Modern metro train for gauge 1435 mm

 

62. SEIDL Jakub, Ing., FS ČVUT v Praze, CZ

Výzkum snížení následků nehod tramvají s auty

Research on reducing the cosequencies of accidents between trams and cars

 

63. SLOVAK Bohdana, Dr.-Ing., DB Netz AG, München, DE

Metrologické skúšky systémov na meranie geometrie trate u DB Netz AG

Metrological assessment of the track geometry measuring systems at DB Netz AG

 

64, STAMENKOVIĊ Dušan, prof., dr., PhD., BANIĊ Milan, assoc. prof., PhD., MILTENOVIĊ Aleksandar, prof., dr., PhD., SIMONOVIĊ Miloš, prof., dr. PhD., FME University of Niš, Serbia

Moderné prístupy k monitorovaniu stavu železničného majetku

Modern approaches to condition monitoring of railway assets

 

65. STUCHLÍK Radek, Ing., SOUKUP Jiří, Ing., BRABEC Jaroslav, Ing., IWE, Výzkumný ústav železniční, a.s., Praha, CZ

Racionalizace pracoviště Dynamického zkušebního stavu jako hlavní nástroj ke zvýšení efektivity práce

Rationalization of the Dynamic Test Bench workplace as the main tool to increase work efficiency

 

66. SUCHÁNEK Andrej, Ing., PhD., ŠŤASTNIAK Pavol, Ing., PhD., HARUŠINEC Jozef, Ing., PhD., LOULOVÁ Mária, Ing., PhD., Žilinská univerzita v Žiline, SK

Návrh mechanizmu pre skúšku parkovacej brzdy

The mechanism design of a parking brake test device

 

67. SUCHÁNEK Andrej, Ing., PhD., ŠŤASTNIAK Pavol, Ing., PhD., HARUŠINEC Jozef, Ing., PhD., LOULOVÁ Mária, Ing., PhD., Žilinská univerzita v Žiline, SK

Prúdenie vzduchu na zotrvačníkovom brzdovom brzdovom stave UIC

The air flow for the inertia braking state UIC

 

68. SÝKORA Radim, Ing., KOPEČNÝ Martin, Ing.,  ŠKODA TRANSPORTATION, a. s., Ostrava, CZ

Širokorozchodná vozidla ŠKODA pro Lotyšsko a Estonsko

ŠKODA wide-gauge vehicles for Latvia and Estonia

 

69. ŠIMONČIČ Martin, Ing., HAVAŠ Ivan, Ing., KUPČOK Slavomír, Ing., DIAGO SF s.r.o., Brezno, SK

DIAGO – Pohyb pod kontrolou

DIAGO – Motion in control

 

70. ŠINDEL Radek, Ing., Siemens Mobility, s.r.o., Ostrava, CZ

Možnosti nasazení bateriových a vodíkových vozidel na železnici

Possibilities of use battery and hydrogen vehicles on railways

 

71. ŠLAPÁK Jiří, Ing., LOKVENC Michal, Bc., MICHÁLEK Tomáš, Ing., Ph.D., HÁBA Aleš, Ing., PhD., DFJP Univerzita Pardubice, CZ, BÍLEK Aleš, Ing., Čiernohorská železnica n.o., Čierny Balog, SK

Provoz elektrických jednotek v podmínkách ČH(E)Ž

Operation of EMUs in conditions of Čierny Hron (Electric) Railway

 

72. ŠMÍDOVÁ Pavla, Ing., ŠOHAJEK Petr, Ing., MACHALÍK Stanislav, Ing., Ph.D., GREINER Karel, doc., Ing.,Ph.D., DFJP Urniverzita Pardubice, CZ

Distribuce mobilních aplikací k uživatelům v prostředí provozu železniční dopravy

Distribution of mobile applications to users in the rail transport operation environment

 

73. ŠTĚPÁNEK Jiří, Ing., CZ LOKO, a.s., Česká Třebová, CZ

Povolování lokomotiv a jejich změn ve 4. železničním balíčku

Authorisation of locomotives and their changes according to the 4th railway package

 

74. TARAJČÁK Peter, Ing., SEMANČÍK Pavol, Ing., Tatravagónka a.s., Poprad, SK

Skúsenosti zo schvaľovacieho procesu nákladného železničného koľajového vozidla po zavedení 4. železničného balíčka

Experience from approval process of freight railway vehicle after implementation of the 4th Railway Package

 

75. URDA Ján, Ing., PhD., ŽSR, Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina, SK

Nové diagnostické vozidlá na ŽSR

New diagnostic vehicles on Slovak railways

 

76. VÁCLAVÍK Jaroslav, Ing., MUSILOVÁ Radka, Ing., Ph.D., JOZEFY Roman, Ing., VZÚ Plzeň, s.r.o., CZ

Měření zbytkového napětí v železničních nápravách

Residual stress measurement in railway axles

 

77. VÁGNER Jakub, Ing., Ph.D., KOHOUT Martin, Ing., Ph.D., VOLTR Petr, doc., Ing., Ph.D., LIBEROVÁ Stanislava, Ing., Ph.D., DFJP Univerzita Pardubice, JIRKA Michal, ŠKODA TRANSPORTATION, a. s., Plzeň, KOVÁŘ Ondřej, Ing., STAROMON, s.r.o., Choceň, CZ

Wayside diagnostika pojezdu kolejových vozidel a její přínos pro údržbu

Wayside diagnostic of running gear of railway vehicles and their contribution to maintenance

 

78 VALENA Martin, Ing., OMASTA Milan, Ing., Ph.D., HARTL Martin, prof., Ing., PhD., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, CZ

Vliv povětrnostních podmínek na hlukové projevy a součinitel trakce v traťových obloucích malých poloměrů

Influence of weather conditions on the noise and the traction coefficient in curves with a small radius

 

79. VRBA Jan, Ing., FS ČVUT v Praze, CZ

Snížení opotřebení kol a kolejnic pomocí aktivního vedení dvojkolí u článkové tramvaje

Reducing wheel and rail wear with active wheelset steering on articulated trams

 

80. ZVOLENSKÝ Peter, prof., Ing., CSc., GRENČÍK Juraj, doc., Ing., PhD., SjF Žilinská univerzita v Žiline, ĎUNGEL Ján, Ing., PhD., Assco CEIT, a.s., Žilina, SK, KRIVDA Ján, Mgr., RETEX a.s., Moravský Krumlov, CZ

Nové typy akusticky pohltivých materiálov s možnosťou použitia v železničných vozňoch

New types of acoustically absorbing materials with the possibility of use in railway wagons

 

 

Štáty / Countries:

Austria

2

Czech Republic3

51

Finland

1

Germany

1

Poland

2

Serbia

1

Slovakia

19

Switzerland

1

Ukraine

2

 

 

 

 

Stránka bude priebežne doplňovaná. / The page will be updated.