hlavná stránka VTS pri ŽU Výbor VTS Podujatia VTS English version

Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

Katedra technologického inžinierstva
a vedecko-technická spoločnosť pri ŽU

Medzinárodná vedecká konferencia
pre doktorandov, školiteľov a pracovníkov z praxe

” OBRÁBANIE 2000 “

3. - 4. 10. 2000

Garant konferencie
Doc. Ing. Stanislav Novák, CSc.

Prípravný výbor
Prof. Ing. Michal Obmaščík, CSc.
Doc. Ing. Dušan Štekláč, CSc.
Doc. Ing. Jozef Pilc, CSc.
Doc. Ing. Stanislav Turek, CSc.
Ing. Anna Mičietová, CSc.
Dr. Ing. Miroslav Neslušan
Ing. Dana Stančeková, PhD.

Kontaktná adresa
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
Katedra technologického inžinierstva
Ing. Dana Stančeková, PhD.
Veľký diel
010 26 Žilina
00421 - 89 – 513 2781
e-mail : dstancek@fstroj.utc.sk

Cieľ konferencie
Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov a výmena skúsenosti doktorandov, ich školiteľov a inžinierskych pracovníkov zo škôl a praxe v nasledujúcich oblastiach :

 • teória a technológia procesov obrábania ,
 • strojárska metrológia a metódy hodnotenia kvality ,
 • výrobné stroje a nástroje ,
 • nekonvenčné metódy obrábania

Konferencia ďalej ponúka :

 • prezentáciu vašej firmy a jej produktov
 • reklamu výrobkov a služieb v zborníku
 • možnosť nadviazať kontakty s pracovníkmi výrobnej, vedeckovýskumnej a komerčnej sféry

Recenzované texty príspevkov budú uverejnené v zborníku konferencie po zaplatení účastníckeho poplatku.

Rokovacie jazyky konferencie
slovenčina, čeština, angličtina, nemčina, ruština.

Program konferencie
3. 10.

 • slávnostné otvorenie
 • zahájenie jednania konferencie
 • rokovanie školiteľov a pracovníkov z praxe
 • spoločenský večer

4. 10

 • jednanie konferencie
 • záver a zhodnotenie konferencie

Miesto konania konferencie a doprava
Účelové zariadenie Žilinskej univerzity v Súľove ( cca 20 km od Žiliny )

 Doprava

 • v prípade dopravy vlastným autom - možnosť parkovania v areáli strediska,
 • doprava zo Žiliny - podrobne informácie obdržíte zo zaradením príspevku do zborníka .

Termíny
do 23.4.2000 - budete informovaný o zaradení príspevku do prednáškového programu.
do 20.8.2000 - budeme požadovať texty príspevkov zaradených do zborníka s kópiou úhrady vložného.
do 20.9.2000 - obdržíte konečný program konferencie.

Poplatky
Účastnícky poplatok: 900,- Sk

 • zahŕňa uverejnenie jedného príspevku + účasť na konferencii, zborník , občerstvenie.

Nocľah a strava na jeden deň / na osobu : 400,- Sk