Hlavná stránka VTS - slovenská verzia Výbor VTS Podujatia VTS
Homepage VTS - English version Committee of VTS Scientific events of VTS

 

Vedeckotechnická spoločnosť pri Žilinskej univerzite (VTS pri ŽU)

- je samostatné dobrovoľné združenie vedeckotechnických pracovníkov s technickým a ekonomickým zameraním so sídlom v Žiline. VTS pri ŽU je samostatným právnym subjektom (združenie občanov) združujúcich najmä pracovníkov zo Žilinskej univerzity, ktoré pracuje v rámci svojich stanov schválených Ministerstvom vnútra SR. Najvyšším orgánom VTS pri ŽU je členská schôdza. Výkoným orgánom VTS pri ŽU je výbor, štatutárnymi orgánmi sú predseda a podpredseda výboru VTS pri ŽU.
     Cieľom VTS pri ŽU sú činnosti slúžiace pre podporu vedeckotechnického pokroku a podporu svojich individuálnych a kolektívnych členov. Najdôležitejšou aktivitou VTS pri ŽU je organizácia vedeckých a odborných akcií spojená s príslušnou edičnou činnosťou.
     Na tejto stránke chceme informovať o pripravovaných konferenciách a seminároch, ktorých organizátorom, resp. spoluorganizátorom je VTS pri ŽU a umožniť elektronickú komunikáciu medzi organizátormi týchto podujatí a potencionálnymi záujemcami o ne.
    
Na základe dohody medzi našou Vedeckotechnickou spoločnosťou a vydavateľom časopisu “Nová železniční technika” ÚVAR - Servis a.s. Brno distribuujeme tento časopis na Slovensku.
Ďalšie informácie tu.
     Pre členov VTS pri ŽU je určená VTS-infostránka , kde nájdu aktuálne oznamy týkajúce sa VTS.

IČO: 30227852,
DIČ: 2020668782,
IČ DPH: SK2020668782
VTS pri ŽU nie je platcom DPH.