Hlavná stránka VTS - slovenská verzia Výbor VTS Podujatia VTS
Homepage VTS - English version Committee of VTS Scientific events of VTS


Ponuka publikácií VTS pri ŽU
    Offer of publications of VTS

 

PONUKA ZBORNÍKOV PREDNÁŠOK MEDZINÁRODNÝCH KONFERENCIÍ A SEMINÁROV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

             VTS pri ŽU si Vám dovoľuje ponúknuť zborníky prednášok z medzinárodných seminárov “Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS” a medzinárodných konferencií “Súčasné problémy v koľajových vozidlách – PRORAIL”, ktoré v minulosti organizovala. Pre Vašu informáciu uvádzame obsahy jednotlivých zborníkov, ktoré si môžete stiahnuť zo súboru Zoznam_zbor”. Formulár objednávky Objedn_zbor si môžete tak isto stiahnuť. Samozrejme podľa Vašeho uváženia môžete použiť aj Váš vlastný formulár objednávky.

            Pretože máme k dispozícii obmedzený počet zborníkov, záujemcom budú objednané zborníky posielané do vyčerpania zásob v poradí, v akom dôjdu objednávky. K cene zborníkov bude účtované balné a poštovné v závislosti od skutočných nákladov.

         VTS pri ŽU nie je plátcom DPH.

Ponuka zborníkov SETRAS:  PONZBSETR.DOC


 

ČASOPIS: Nová Železničná technika