Hlavná stránka

VTS - slovenská verzia

Výbor VTS

Podujatia VTS

Homepage

VTS - English version

Committee of VTS

Scientific events of VTS

Nová železničná technika

Nová železničná technika

Neue Eisenbahn Technic

New Railway Technique

Новaя железнодoрожная тецхника

Vážené dámy, vážení páni,

na základe dohody medzi našou Vedecko-technickou spoločnosťou pri Žilinskej univerzite a vydavateľom časopisu „Nová železniční technika“ distribuujeme tento časopis na Slovensku. Vydavateľom NŽT je nakladatelstvívydavatelství MiS (Milan Sedlák). Vedie nás k tomu snaha uľahčiť slovenským čitateľom, firmám, ale aj jednotlivým osobám, objednávanie časopisu, znížiť náklady na jeho distribúciu a za platby predplatného do ČR a tým prispieť k šíreniu odborných a technických informácií v oblasti železničnej techniky.

Časopis, ktorý vychádza už 30. rok, je venovaný technickým otázkam koľajovej dopravy v celej šírke. Príspevky českých a slovenských autorov sú zamerané najmä na problematiku dopravnej cesty (stavba a údržba tratí, mostov, tunelov, električkových tratí, mechanizácia traťového hospodárstva, diagnostika, zabezpečovacie a energetické zariadenia atď.), koľajových vozidiel, spojovacej techniky, normalizácie a moderných trendov v doprave. V časopise je možné tiež nájsť aktuálne informácie o dianí v železničných spoločnostiach v ČR a v SR, v stavebných a výrobných spoločnostiach, v mestskej koľajovej doprave a tiež informácie o rôznych odborných akciách, ako sú výstavy, veľtrhy, konferencie, semináre a pod., týkajúce sa najmä železničnej dopravy. Niektoré príspevky sú venované aj histórii železničnej dopravy. Niektoré články sú zamerané teoreticky, iné prakticky. Niektoré príspevky predstavujú výsledky rôznych meraní a experimentov. Preto sa domnievame, že časopis „Nová železniční technika“ môže osloviť aj Vás, či už ako zástupcu firmy, alebo aj osobne (súkromne) a prispieť k Vášmu odbornému rastu.

Pre Vašu informáciu uvádzame, že obsahy jednotlivých čísel NŽT predchádzajúcich ročníkov sú zverejnené na našej internetovej stránke http://www.vtszu.sk/, kde máte možnosť zistiť, čo sa v tomto časopise v minulosti publikovalo.

Ponúkame Vám možnosť objednať si pravidelný odber tohto časopisu, ktorý vychádza 6 krát ročne, a tým si zabezpečiť pravidelné informácie o súčasnom dianí v oblasti železničnej techniky. V roku 2022 je ročné predplatné za 1 číslo (6 ks ročne) 6 € + 8,50 € balné a poštovné (pri odbere viacerých čísel na jednej adrese sa na balnom a poštovnom poskytuje zľava). Aby sa zjednodušil proces každoročného objednávania, ponúkame možnosť objednať si NŽT trvale (počínajúc ročníkom 2022). V takom prípade je možná zmena trvalej objednávky (zmena počtu čísel, zrušenie a pod.) vždy najneskôr do 31. 1. roka, ktorého sa zmena týka.

Ak sa rozhodnete objednať si tento časopis, prosíme Vás, aby ste nám čo možno najskôr poslali priložený objednávací lístok, na základe ktorého Vám pošleme spolu s 1. číslom NŽT faktúru na zaplatenie predplatného. Uhradenie faktúry je podmienkou na zasielania ďalších čísel NŽT.

 

S pozdravom

prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.

predseda výboru VTS pri ŽU

daniel.kalincak@fstroj.uniza.sk

IČO: 30227852, DIČ: 2020668782

Poznámka: VTS pri ŽU nie je platiteľom DPH.


OBSAHY JEDNOTLIVÝCH ČÍSEL NŽT /  CONTENTS

Ročník (Volume)

číslo 1 / No. 1

číslo 2 / No. 2

číslo 3 / No. 3

číslo 4 / No. 4

číslo 5 / No. 5

číslo 6 / No. 6

2022 (30.)

1/2022

2/2022

3/2022

4/2022

5/2022

6/2022

2021 (29.)

1/2021

2/2021

3/2021

4/2021

5/2021

6/2021

2020 (28.)

1/2020

2/2020

3/2020

4/2020

5/2020

6/2020

2019 (27.)

1/2019

2/2019

3/2019

4/2019

5/2019

6/2019

2018 (26.)

1/2018

2/2018

3/2018

4/2018

5/2018

6/2018

2017 (25.)

1/2017

2/2017

3/2017

4/2017

5/2017

6/2017

2016 (24.)

1/2016

2/2016

3/2016

4/2016

5/2016

6/2016

2015 (23.)

1/2015

2/2015

3/2015

4/2015

5/2015

6/2015

2014 (22.)

1/2014

2/2014

3/2014

4/2014

5/2014

6/2014

2013 (21.)

1/2013

2/2013

3/2013

4/2013

5/2013

6/2013

2012 (20.)

1/2012

2/2012

3/2012

4/2012

5/2012

6/2012

2011 (19.)

1/2011

2/2011

3/2011

4/2011

5/2011

6/2011

2010 (18.)

1/2010

2/2010

3/2010

4/2010

5/2010

6/2010

2009 (17.)

1/2009

2/2009

3/2009

4/2009

5/2009

6/2009

2008 (16.)

1/2008

2/2008

3/2008

4/2008

5/2008

6/2008

2007 (15.)

1/2007

2/2007

3/2007

4/2007

5/2007

6/2007

2006 (14.)

1/2006

2/2006

3/2006

4/2006

5/2006

6/2006

2005 (13.)

1/2005

2/2005

3/2005

4/2005

5/2005

6/2005

2004 (12.)

1/2004

2/2004

3/2004

4/2004

5/2004

6/2004

2003 (11.)

1/2003

2/2003

3/2003

4/2003

5/2003

6/2003

2002 (10.)

1/2002

2/2002

3/2002

4/2002

-

-

2001 (09.)

1/2001

2/2001

3/2001

4/2001

-

-

2000 (08.)

1/2000

2/2000

3/2000

4/2000

-

-

1999 (07.)

1/1999

2/1999

3/1999

4/1999

-

-

 

Nová železničná technika

Neue Eisenbahn Technic

New Railway Technique

Новaя железнодoрожная тецхника

Obsah ročníka 2022 (ročník 30)

Jednotlivé čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Číslo 1/2022
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Jiří Pelc

Úvodní slovo předsedy rady vydavatele

 

Po trati zasažené tornádem od prosince 2021 již elektricky!       

Electric Operation on the Tornado Destroyed Line Restored Since December 2021!

Auf der vom Tornado betroffenen Strecke seit Dezember 2021 bereits elektrisch!

На участке пути, где прошел торнадо, ездят поезда уже с декабря 2021-ого года на электротяге!

 

Jiří Dlabaja

Autonomní vlaky společnosti AŽD vyjíždějí na českou železnici          

Autonomous Trains of the Company AŽD Draw Out on the Czech Tracks

Die autonomen Züge von AŽD fahren auf Tschechische Eisenbahn aus

Автономные поезда AŽD отправляются по Чешским железным дорогам

VĚDA A VÝZKUM

Josef Schrötter

Zabezpečení vedlejších tratí v Německu a v ČR     

Protection of Secondary Lines in Germany in Czech Republic

Sicherung der Nebenstrecken in Deutschland und in Tschechien

Обеспечение второстепенных путей в Германии и в Чехии

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Lukáš Raif, Bohuslav Puda

Geometrické uspořádání vysokorychlostních výhybekprodukce DT

Geometrical Layout of High Speed Switch and Crossings Supplied by DT

Geometrische Anordnung von Hochgeschwindigkeitsweichen aus DT-Fertigung

Геометрическое расположение сверхскоростных стрелок производства ДТ

 

Vladimír Verzich

Řešení vazby elektromechanického traťového zařízení

s elektronickým staničním zabezpečovacím zařízením u MÁV

Connection Between Electromechanical Block Signalling System and Electronic Interlocking at MÁV

Lösung der Verbindung von elektromechanischer Gleisausrüstung mit elektronischer Stationssicherungsausrüstung bei MÁV

Решение по соединению электромеханического путевого оборудования с электронной сигнализацией на станциях MÁV

MODERNÍ ŽELEZNICE

Lukáš Týfa, Ondřej Tomaschko

Pevná jízdní dráha v kolejích vysokorychlostních tratí           

Solid Track-bed in the High Speed Tracks

Festes Gleis in Hochgeschwindigkeitsschienen

Безбалластный путь на высокоскоростных магистралях

HISTORIE A SOUČASNOST

Karel Sellner

Vývoj železničního spojení Praha–Drážďany                    

History of the Rail Connection Praha–Dresden

Ausbau der Eisenbahnverbindung PragDresden

Развитие железнодорожного сообщения ПрагаДрезден

 DRÁŽNÍ STROJE

Daniela Černá

Lokomotiva Siemens Vectron jako první v ČR úspěšně absolvovala testy kompatibility s ETCS   

Locomotive Siemens Vectron Successfully Went Through ETCS Compatibility Tests as First in Czech Republic

Die Siemens Vectron-Lokomotive war die erste in der Tschechischen Republik, die die ETCS-Kompatibilitätstests

erfolgreich bestanden hat

Локомотив Siemens Vectron первым в Чешской Республике успешно прошел испытания на совместимость с ETCS

 

 

Číslo 2/2022
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Životní jubileum Ing. Mojmíra Krejčiříka       

 

O Nové železniční technice            

 

Optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař–Praha hl. n.,

II. část – Praha-Hostivař–Praha hl. n.      

 

Modernizace koridoru mezi BrnemBlanskem běží na plné obrátky.            

Railway Corridor Modernization between Brno and Blansko is in Full Swing

Die Modernisierung des Korridors zwischen Brünn und Blansko ist in vollem Gange

Модернизация коридора между Брно и Бланско идет полным ходом

 

Jiří Kalla

Probíhající práce společnosti OHLA ŽS v tunelu č. 8/2 na trati mezi BrnemBlanskem 

 

Před nádražím v Soběslavi vznikne přestupní terminál           

A New Interchange Terminal at the Station in Soběslav

Vor dem Bahnhof in Soběslav wird ein Umsteigeterminal gebaut

Перед вокзалом в Собеславе будет построен пересадочный терминал

 

Připravovaná stavba mezi OtrokovicemiZlínem získala platné územní rozhodnutí

The Planned Construction between Otrokovice and Zlín ObtainedPlanning Permission

Der geplante Bau zwischen Otrokovice und Zlín erhielt einen gültigen Gebietsentscheid

Запланированное строительство между Отроковицами и Злином получило действующее разрешение на перепланировку

 

Úspěšný seminář na VOŠ a SPŠ Děčín

DRÁŽNÍ VOZIDLA

Roman Dostálek

Nová zkušebna elektricky hnaných vozidel

rozšíření průmyslové kolejové dráhy v Plzni

New Testing Shop for Electric Powered Vehicles and Extension of Industrial Railway in Plzeň

Neuer Prüfraum für elektrisch betriebene Fahrzeuge und Erweiterung der Industriebahn in Pilsen

Новая лаборатория для транспортных средств с электроприводом и расширение промышленной железной дороги

 

Tomáš Oppolzer

Příspěvek firmy Stadlerobnově kolejových vozidel ve střední Evropě

Contribution Company Stadler to Regeneration of Rail Vehicles in Central Europe

Stadlers Beitrag zur Erneuerung der Schienenfahrzeuge in Mitteleuropa

Вклад фирмы Stadler в обновление подвижного состава в Центральной Европе

 

Zdeněk Malkovský

Pevnost nákladních vozů v minulosti a v současnosti

The Strength of Freight Cars in The Past and Present

Güterwagenfestigkeit in Vergangenheit und Gegenwart

Прочность грузовиков товарных поездов в прошлом и настоящем

 

Zuzana Židová

Vplyv vozňovej riadiacej jednotky na prepravné procesy

v medzinárodnej železničnej doprave

Influence of the Car Control Unit upon the Carriage Processes in the International Railway Transport

Einfluss der Wagensteuereinheit auf die Transportprozesse im internationalen Schienenverkehr

Влияние блока управления поездом на транспортные процессы в международном железнодорожном транспорте

HISTORIE A SOUČASNOST

Karel Sellner

Vývoj železničního spojení Praha–Drážďany

History of the Rail Connection Praha–Dresden

Ausbau der Eisenbahnverbindung Prag–Dresden

Развитие железнодорожного сообщения ПрагаДрезден

 

 

 

Obsah ročníka 2021 (ročník 29)

Jednotlivé čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Číslo 1/2021
(späť na zoznam)

annotations

Úvodní slovo předsedy rady vydavatele                                              

Introduction of the Editor´s Board Chairman

Vorwort des Vorsitzenden vom Herausgeberrat

Вводное слово председателя издательского совета

 

Rozhovor s generálním ředitelem AŽD Praha Zdeňkem Chrdlem

Liberalizaci a modernizaci naší železnice je třeba vnímat komplexně

a neobejde se bez týmové součinnosti                                                

Interview with AŽD Praha General Manager Zdeněk Chrdle

Liberalization and Modernization of our Railway must be Considered Comprehensively

and will Need a Team Colaboration

Gespräch mit dem Generaldirektor von AŽD Prag Zdeněk Chrdle

Liberalisierung und Modernisierung unserer Eisenbahn muss man komplett wahrnehmen,

wobei man auf Teamarbeit nicht verzichten kann

Разговор с генеральным директором AŽD Прага Зденьком Хрдлом

Либерализацию и модернизацию нашей железной дороги необходимо воспринимать комплексно;

не обойдется и без командного взаимодействия

 

Mezi Hustopečemi a Šakvicemi vyjely elektrické vlaky                           

Electric Trains Started the Operation between Hustopeče and Šakvice

Zwischen Hustopeče und Šakvice sind elektrische Züge losgefahren

Между станциями Густопече и Шаквиче начали ездить электропоезда

 

Společnost OHL ŽS získala ocenění v soutěži Železniční stavba roku     

The Company OHL ŽS was Awarded in the Competition Railway Structure of the Year

Gesellschaft OHL ŽS gewann den Preis im Wettbewerb Eisenbahnbau des Jahres

Общество OHL ŽS получило награду в соревновании Железнодорожное сооружение года

 

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

 

Jiří Pelc

Stavba elektrizace Brno–Střelice u Brna se přehoupla do druhé poloviny                                                                                                

Electrification of the Line Brno – Střelice Skipped to the Second Half

Der Bau von der Elektrifizierung auf der Strecke Brno – Střelice u Brna ist in die zweite Hälfte übergegangen

Проведение электрификации на участке Брно - Стржелице у Брно перешло во вторую половину

 

Vladimír Tomandl, Ivan Vukušič, Václav Souček

Nové trendy v oblasti interoperability železničního systému v Evropské unii                                                                                                                      

New Trends in the Railway System Interoperability in the European Union

Neue Trends im Bereich der Interoperabilität des Eisenbahnsystems in der Europäischer Union

Новые тренды в области интероперабельности железнодорожной системы в Евросоюзе

 

VĚDA A VÝZKUM

Vojtěch Dybala, Tomáš Fridrichovský, Petr Bauer

Využití tenzometrie pro měření součinitele adheze na kladkovém stavu ČVUT                                                                                                                  

Estimation of the Adhesion Coefficient by Utilization of the Strain Gauge Force Measuring on the ČVUT Roller Rig

Benützung der Tenzometrie zum Messen des Adhäsion Koeffizienten im Rollenstand ČVUT

Использование тензометрии для измерения коэффициента адгезии в блочном состоянии ČVUT

 

Tomáš Konopáč

Automatizace a digitalizace železnice v ČR se neobejde bez ETCS     

ETCS is Inevitable for Railway Automation and Digitalization in ČR

Automatisierung und Digitalisierung der Eisenbahn in Tschechien kann nicht auf ETCS verzichten

Автоматизация и дигитализация железной дороги не обойдутся без ETCS

 

Osobnosti

 

Opustil nás Ing. Jiří Hrabaň                                                                             

Odešel odborník, kolega a kamarád Ing. Ivo Laníček                                  

 

 

Číslo 2/2021
(späť na zoznam)

annotations

ZAJÍMAVOSTI UDÁLOSTI KONFERENCE SEMINÁŘE INFORMACE

Pozvánka na XXV. konferenci Současné problémy v kolejových vozidlech 4

Invitation to the XXVth Conference Actual Problems in Rail Vehicles

Einladung zur XXV. Konferenz Gegenwärtige Probleme der Gleisfahrzeuge
Приглашение на XXV конференцию Современные проблемы рельсовых транспортных средств

AKTUALITY

Představujeme nové členy redakční rady                 

We Present new Members of NŽT Editorial Board

Wir stellen die neuen Mitglieder des Redaktionsrates NŽT vor

Представляем новых членов редактионного совета НЖТ

 

Obnovovací vlak SMD 80 – tři v jednom s českou příchutí       

Track Renewal Train SMD 80 – Three in One with a Czech Taste

Erneuerungszug SMD 80 – drei in einem mit dem tschechischen Beigeschmack

Обновленный поезд SMD 80 – три в одном с чешским привкусом

 

VĚDA A VÝZKUM

Otto Plášek, Jakub Vágner, Lukáš Týfa, Tomáš Michálek, Martin Lidmila

Vzdělávání v oblasti vysokorychlostní železnice se zaměřením na vysoké školy

Education in the Field of the High Speed Railway Focused on the Universities

Ausbildung im Bereich der Hochgeschwindigkeitseisenbahn mit der Orientierung auf die Hochschulen

Образование в области сверхскоростной железной дороги с ориентацией на вузы

 

Emanuel Mergl

Aerodynamika v železniční aplikaci na rozhraní vozidel a infrastruktury

Aerodynamics in Railway Application on the Vehicle/Infrastructure Interface

Aerodynamik in der EisenbahnApplikation auf der Grenze zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur

Аэродинамика в области железных дорог на границе транспортных средств и инфраструктуры

 

Tomáš Konopáč

Automatizace a digitalizace železnice v ČR se neobejde bez ETCS

ETCS is Inevitable for Railway Automation and Digitalization in ČR

Automatisierung und Digitalisierung der Eisenbahn in Tschechien kann nicht auf ETCS verzichten

Автоматизация и дигитализация железной дороги в Чехии не обойдутся без ETCS

 

Josef Schrötter

Digitalizace české železnice v oblasti řízení a zabezpečení

Digitalization of the Czech Railway in the Field of Control and Security

Digitalisierung tschechischer Eisenbahn im Bereich der Steuerung und Sicherung

Дигитализация чешской железной дороги в области управления и обеспечения

 

DRÁŽNÍ VOZIDLA

Lukáš Týfa, Martin Jacura, Tomáš Javořík

Alternativní pohony v osobní železniční dopravě a možnosti jejich aplikace v ČR

Alternative Powering in the Rail Passenger Transport and its Possible Application in the Czech Republicy

Alternative Antriebe im Personeneisenbahnverkehr und Möglichkeiten ihrer Anwendung in Tschechien

Альтернативные приводы в пассажирском железнодорожном транспорте и возможности их применения в ЧР

 

Daniela Černá

Siemens Mobility získává zakázky na rozšíření a modernizaci železniční sítě v Sydney

Siemens Mobility Gains New Contracts for Sydney Rail Network Extension and Modernization

Siemens Mobility gewinnt Aufträge für die Erweiterung und Modernisierung des Eisenbahnnetzes in Sydney

Siemens Mobility получает заказы на расширение и модернизацию железнодорожной сети в Сидней

 

 

 

Číslo 3/2021
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Na hlavním nádraží v Praze se otevře pro veřejnost také historická budova 

The historic building of the Prague main station to be open to the public

Auf dem Hauptbahnhof in Prag wird ein historisches Gebaude der Offentlichkeit zuganglich gemacht

На главном железнодорожном вокзале в Праге откроется историческое здание также для публики

 

Rozhovor věnovaný holdingu zaměřenému na různé oblasti stavební činnosti

Společnost enteria je důvěryhodným partnerem i dobrým zaměstnavatelem

Interview Dedicated to the Holding Concentrated on Various Construction Activities

The Company ENTERIA is Reliable Partner and Good Employer

Holding-Interview gerichtet auf verschiedene Gebiete der Bautätigkeit

Die Gesellschaft ENTERIA ist ein vertrauenswurdiger Partner und guter Arbeitsgeber

Разговор, посвященный строительному холдингу

Kомпания ENTE RIA является надёжным партнёром и хорошим работодателем

 

Vyšlo čtvrté číslo Vědeckotechnického sborníku Správy železnic    

Scientific and Technical Journal Nr. 4 of the Railway Administration Came Out

Nr. 4 des Wissenschaftlich-technischen Sammelbandes von der Tschechischen Eisenbahnverwaltung wurde herausgegeben

Выпуск №4 Научно-технического сборника Управления железной дорогой

 

Soutěž studentů vysokých škol pokračuje

University students´ competition goes on

Der Wettbewerb der Ноchschulstudenten geht weiter

Соревнование студентов университета продолжается

 

VĚDA A VÝZKUM

Daniel Haspra

Dopad pandemie covid-19 na železniční sektor

Impact of Pandemic Covid-19 on the Rail Sector

Die Folgen der Covid-19 Pandemie im Eisenbahnsektor

Последствия пандемии covid-19 в железнодорожном секторе

 

OSOBNOSTI

Odešel Ing. Ladislav Kopsa – perfekcionista ve svém oboru   

 

DRÁŽNÍ VOZIDLA

 

Lukáš Týfa, Martin Jacura, Tomáš Javořík

Alternativní pohony v osobní železniční dopravě a možnosti jejich aplikace v ČR

Alternative Powering in the Rail Passenger Transport and its Possible Application in the Czech Republic

Alternative Antriebe im Personeneisenbahnverkehr und Moglichkeiten ihrer Anwendung in Tschechien

Альтернативные приводы в пассажирском железнодорожном транспорте и возможности их применения в ЧР

 

Pavel Drdla

Příklad moderního systému kolejové dopravy

Example of a Modern Rail Transport System

Beispiel des modernen Systems vom Schienenverkehr

Пример современной системы рельсового транспорта

 

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Vladimír Vašinek, Tomáš Krenželok, Vítězslav Stýskala, Jan Nedoma

Optické a vláknově optické senzory v železničních aplikacích

Optical and Optic Fibre Sensors in Railway Applications

Optische und Faseroptische Sensoren in den Eisenbahnapplikationen

Оптические сенсоры и волоконно-оптические сенсоры в железнодорожных аппликациях

 

Petr Šohajek

Plánování a řízení provozu seřaďovacích stanic v rámci projektu OptiYard    

Marshalling Yard Operation Planning and Control in the Framework of the Project OptiYard

Betriebsplanung und Steuerung der Rangierstationen im Rahmen des Projektes OptiYard

Планирование и управление эксплуатацией сортировочных станций в рамках проекта OptiYard

 

Číslo 4/2021
(späť na zoznam)

annotations

Žádná tragédie nám není lhostejná – pomoc pro tornádem zasažené oblasti

a zprovoznění železnice je prvořadým úkolem

We are Indifferent to no TragedyHelping the Region Destroyed by Tornado and Restoration of Railway Operation Is a Priority

Keine Tragödie ist uns gleichgültigdie Hilfe für die mit Tornado betroffenen Gebiete und Inbetriebnahme der Eisenbahn hat die Priorität

Мы неравнодушны к любой трагедиипомощь областям затронутым торнадо и запуск железной дороги являются приоритетной задачей

 

Soutěž studentů vysokých škol pokračuje

University students´ competition goes on

Der Wettbewerb der Ноchschulstudenten geht weiter

Соревнование студентов университета продолжается

VĚDA A VÝZKUM

Josef Schrötter

Jak zlepšit bezpečnost na železničních přejezdech

How to Improve the Safety on Level Crossings

Wie kann man die Sicherheit an Bahnübergängen verbessern

Как повысить безопасность на железнодорожных переездах

 

Vojtěch Dybala

Vliv elektromagnetického momentu trakčního motoru na buzení torzních kmitů

mechanické soustavy pohonu dvojkolí kolejových vozidel

Influence of the Traction Motor Electromagnetic Torque on the Excitation of Torsion Oscillation

of the Rail Vehicle Wheelset Drive Mechanical System

Der Einfluss des elektromagnetischen Drehmomentes des Traktionsmotors auf die Anregung

von Torsionsschwingungen des mechanischen Systems von Antriebsradsätzen für Schienenfahrzeuge

Влияние электромагнитного момента тягового двигателя на возбуждение крутильных колебаний

механической системы полного привода рельсовых транспортных средств

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Josef Schrötter

K problematice zabezpečení jízd vlaků v dlouhém tunelu

Safety of Train Operation in a Long Tunnel

Zur Frage der Sicherung von Zugfahrten in einem langen Tunnel

К вопросу об обеспечении проезда поездов в длинном туннеле

 

Libor Ižvolt, Peter Dobeš

Modernizovaný úsek železničnej trate Považská Teplá (mimo)–Žilina (mimo)

  analýza realizovanej kvality geotechnických prác (statických zaťažovacích skúšok)

Modernized Railway Line Section Považská Teplá (except)–Žilina (except)–Analysis

of the Realized Ground Engineering Works Quality (Static Plate-Loading Tests)

Modernisierte Eisenbahnstrecke Považská Teplá (außer)–Žilina (außer) – die Analyse der realisierten Qualität

von geotechnischen Arbeiten (statischer Belastungsproben)

Модернизированный железнодорожный маршрут Поважска Тепла (мимо)–Жилина (мимо)

анализ качества выполненных геотехнических работ (испытания при статической нагрузке)

ŽELEZNIČNÍ ZAJÍMAVOSTI

Pavel Drdla

Docklandská lehká železnice

Docklands Light Railway

Docklands leichte Eisenbahn

Доклендский трамвай

 

 

Číslo 5/2021
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Pavel Tesař

Cestujícímmetropoli slouží nová stanice i prodloužený podchod

Passengers Can Use a New Station and Lenghtened Pedestrian Tunnel in the Capital

Den Reisenden in der Metropole dient eine neue Station sowie eine verlängerte Unterführung

Пассажирам в столице служат новая станция и удлиненный подход

 

Tomáš Johánek

Správa železnic rozšiřuje park speciálních vozidel pro diagnostiku  

Railway Administration Expands the Fleet of Special Diagnostic Vehicles

Eisenbahnverwaltung erweitert ihren Wagenpark der speziellen Fahrzeuge für die Diagnostik

«Управление железной дорогой» расширяет парк подвижного состава специальных транспортных средств для диагностики

 

Mojmír Nejezchleb:

»Nikdy jsme nebyli tak daleko 

"We Have Never Been so Far!"

Noch nie waren wir so weit!“

«Мы никогда не были так далеко

 

Libor Poláček

Evropou projížděl Connecting Europe Express  

Connecting Europe Express Ran through Europe

Durch Europa ist der Connecting Europe Express durchgefahren

Европой проехал соединяющий Европейский Экспресс

 

Proběhl evropský průzkum bezpečnosti železnic

European Survey of the Railway Safety

Europäische Erforschung der Eisenbahnsicherheit ist durchgelaufen

Произошло европейское исследование безопасности на железной дороге

 

DRÁŽNÍ VOZIDLA

Jiří Dlabaja

Slovenská strela opět jezdí vlastní silou   

Slovenská Strela Runs By Own Power Again

„Der slowakische Pfeilläuft wieder aus eigener Kraft

«Словацкая стрела» снова ездит своим ходом

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Martin Mráz

Rekonstrukce traťových kolejíúsecích Maloměřice st. 6–Adamov a Adamov–Blansko 

Reconstruction of Line Tracks in the Sections Maloměřice St. 6 – Adamov and Adamov–Blansko

Rekonstruktion der Gleise in den Abschnitten Maloměřice St. 6 – Adamov und Adamov–Blansko

Реконструкция железнодорожных путей на участках Маломержице . 6 – Адамов и АдамовБланско

 

Libor Ižvolt, Peter Dobeš

Modernizovaný úsek železničnej trate Považská Teplá (mimo)–Žilina (mimo) – analýza realizovanej kvality geotechnických prác (statických zaťažovacích skúšok)

Modernized Railway Line Section Považská Teplá (except)–Žilina (except)–Analysis of the Realized Ground Engineering Works Quality (Static Plate-Loading Tests)

Modernisierte Eisenbahnstrecke Považská Teplá (außer)–Žilina (außer) – die Analyse der realisierten Qualität von geotechnischen Arbeiten (statischer Belastungsproben)

Модернизированный железнодорожный маршрут Поважска Тепла (мимо)–Жилина (мимо) – анализ качества выполненных геотехнических работ (испытания при статической нагрузке)

 

Lukáš Raif, Miloslav Klement, Michal Vyhlídal

Odvratná výhybka z produkce DT Prostějov

Trap Points Manufactured by DT Prostějov

Schutzweiche hergestellt von DT Prostějov

Oхранная cтрелка производства DT Prostějov

 

ŽELEZNIČNÍ ZAJÍMAVOSTI

Daniela Černá

Konsorcium Siemens Mobility – Škoda Transportation dodá ČD 180 expresních vozů

Consortium Siemens Mobility - Škoda Transportation Supplies ČD with 180 Express Cars

Konsortium Siemens Mobility - Škoda Transportation beliefert die ČD mit 180 Express-Wägen

Консорциум Siemens Mobility - Škoda Transportation доставит ČD 180 экспрессных вагонов

 

Číslo 6/2021
(späť na zoznam)

annotations

 AKTUALITY

Rychle a bezpečně – Konference sdělovací a zabezpečovací techniky na železnici  

Fast and SafelyRailway Telecommunications and Safety Conference

Schnell und sicherKonferenz der Kommunikations- und Sicherheitstechnik auf der Eisenbahn

Быстро и безопасноКонференция по технологиям связи и безопасности на железной дороге

 

Connecting Europe Express – jedinečný vlak, unikátní evropský projekt     

Connecting Europe Express – an Unique Train, an Unique European Project

Connecting Europe Express – einzigartiger Zug, unikales europäisches Projekt

Connecting Europe Express – единичный поезд, уникальный европейский проект

 

Česká Třebová hostila konferenci Současné problémy v kolejových vozidlech 2021     

Česká Třebová Hosted the Conference Actual Problems of Rail Vehicles 2021

Česká Třebová veranstaltete die KonferenzGegenwärtige Probleme der Schienenfahrzeuge 2021“

В городе Ческа Тршебова прошла конференция «Актуальные проблемы подвижного состава 2021»

 

Vyšla již pátá edice Vědeckotechnického sborníku Správy železnic  

The Fifth Edition of the Railway Administration´s Scientific Journal Came Out

Die fünfte Ausgabe des Wissenschaftlich-Technischen Sammelwerkes der Eisenbahnverwaltung ist bereits erschienen

Вышло уже пятое издание Научно-технического сборника Управления железных дорог

ŽELEZNIČNÍ ZAJÍMAVOSTI

Spolek „Verein Furka Bergstrecke“ (VFBS) a „Dampfbahn Furka Bergstrecke“ (DFB)  

AssociationsVerein Furka Bergstrecke“ (VFBS) and „Dampfbahn Furka Bergstrecke“ (DFB)

Verein Furka Bergstrecke (VFBS) und Dampfbahn Furka Bergstrecke AG (DFB)

АссоциацииFurka Bergstrecke“ (VFBS) и „Dampfbahn Furka Bergstrecke“ (DFB)

 

Švýcarské železnice dvakrát jinak    

Two Different Looks at the Swiss Railways

Schweizer Bahnen zweimal anders

Швейцарские железные дороги дважды по-другому

 

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Tým firmy STARMON s.r.o

Modernizace trati Havlíčkův Brod–Humpolec  

Modernization of the Line Havlíčkův Brod–Humpolec

Modernisierung der Strecke Havlíčkův Brod–Humpolec

Модернизация линии Гавличкув БродГумполец

 

Martin Mráz

Rekonstrukce železniční stanice Adamov    

Reconstruction of the Railway Station Adamov

Rekonstruktion der Eisenbahnstation Adamov

Реконструкция железнодорожной станции Адамов

 

Lenka Linhartová

Přechod na jednotnou napájecí soustavu v ČR    

Transition to the Unified Traction Power Supply System in the Czech Republic

Übergang zu einem einheitlichen Stromversorgungssystem in Tschechien

Переход на единую систему электроснабжения в Чехии

MODERNÍ ŽELEZNICE

Pavel Drdla

Vysokorychlostní železnice v Maroku    

High Speed Railway in Morocco

Hochgeschwindigkeitsbahn in Marokko

Высокоскоростная железная дорога в Марокко

ŽELEZNIČNÍ STAVITELSTVÍ

Petr Šramota

Projekt zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno–Česká Třebová

a výstavba podchodu v zastávce Blansko   30

Elimination of the Level Crossing P6081 in km 179,826 in the Line Brno–Česká Třebová

and Construction of the Pedestrian Tunnel in the Halt Blansko

Projekt der Aufhebung des Bahnüberganges P6801 bei Km 179.826 der Strecke Brünn–Česká Třebová

und Bau einer Unterführung an der Haltestelle Blansko

Проект отмены прoезда P6801 на 179 826 км линии БрноЧеска Тршебова

и строительство подземного перехода на станции Бланско

VĚDA A VÝZKUM

VUZ obdržel evropský certifikát ECM  

VUZ Received the European ECM Cerificate

VUZ hat das europäische ECM-Zertifikat erhalten

«VUZ» получил европейский сертификат ECM

DRÁŽNÍ STROJE

Společnost Hrochostroj připravila exkurzi pro studenty  

The Company Hrochostroj Organitzed the Tour for Students

Gesellschaft Hrochostroj hat eine Exkursion für Studenten vorbereitet

Общество «Hrochostroj» подготовилo экскурсию для студентов

 

 

 

 

 

 

Nová železničná technika

Neue Eisenbahn Technic

New Railway Technique

Новaя железнодoрожная тецхника

Obsah ročníka 2020 (ročník 28)

Jednotlivé čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6    

Číslo 1/2020
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

 

Úspěšné zkoušky na rychlost 200 km/h i systému ETCS při této rychlosti
Successful Tests at the Speed 200 km/h and the System ETCS at this Speed
Erfolgreiche Geschwindigkeitsteste bei 200 km/h sowie ETCS-Teste bei dieser Geschwindigkeit
Успешные тесты скорости на 200 км/час и тесты системы ETCS на эту скорость

 

Univerzální automatická strojní podbíječka Unimat 08-275/3S – „EVČA“
Universal Automatic Tamping and Levelling Machine Unimat 08-275/3S – „Evča“
Universale automatische Stopfmaschine Unimat 08-275/3S – „EVČA“
Универсальная автоматическая машинная подбойка Unimat 08-275/3S – „EVČA“

 

Soutěž pro studenty vysokých škol
Competition for university students
Der Wettbewerb für die Universitätsstudentеn
Соревнования для студентов университета

 

Pozvánka na III. mezinárodní odbornou konferenci NŽT
Invitation to III. international professional conference NŽT
Einladung für III. Internationale Fachkonferenz NŽT
Приглашение на III. Международную спецконференцию НЖТ

 

Siemens Mobility a Tisséo zdvojnásobily kapacitu trasy metra A v Toulouse
Siemens Mobility and Tisséo Doubled Capacity of the Toulouse Metro Line „A“
Siemens Mobility und Tisséo verdoppelten die Kapazität der Metrolinie „A“ in Toulouse
Siemens Mobility и Tisséo удвоили ёмкость линии метро „A“ в Tулусе

 

Celkem 200 moderních regionálních elektrických jednotek Siemens pro ÖBB, nyní i v akumulátorové verzi
Austrian Railways Receive 200 Modern Regional Electric Multiple Units Siemens, now also in Accumulator Version
Insgesamt 200 moderne regionale elektrische Einheiten Siemens für ÖBB, jetzt in der Akku-Version
Вообще 200 современных региональных электрических единиц Siemens для ÖBB, теперь в аккумуляторной версии

 

Drážní vozidla

Daniela Černá

Lokomotivy Vectron získaly schválení s vlakovým zabezpečovačem ETCS podle základní specifikace (Baseline) 3.4
Locomotives Vectron Received Approval for Automatic Train Control ETCS According to the Baseline 3.4
Lokomotive Vectron haben die Genehmigung mit der Zugbeeinflussung ETCS
anhand der Grundspezifikation (Baseline) 3.4 gewonnen
Локомотивы Vectron получили одобрение с автостопом ETCS по основной спецификации Baseline 3.4

 

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Josef Schrötter, Pavel Anselmi

Kolejové obvody a počítače náprav v podmínkách ETCS
Track Circuits and Axle Counters at ETCS Conditions
Gleisstromkreise und Achsenzähleinrichtung in den Bedingungen ETCS
Рельсовые цепи и счётники осей в условиях ETCS

 

VĚDA A VÝZKUM
Problematika měření zpětné trakční cesty na elektrizovaných tratích
Measuring of the Overhead Return Circuits on Electrified Lines
Problematik des Messens des Gleichstromrückwegs auf den elektrifizierten Strecken
Проблематика измерения обратного тягового тока на электрифицированных путях

 

Historie a současnost

 

Ivo Laníček
Elektronické stavědlo typu ESA 11 pro České dráhy
Solid-state Interlocking ESA 11 for the Czech Railways
Elektronisches Stellwerk ESA 11 für die Tschechischen Bahnen
Электронный стрелочный пост типа ESA 11 для Чешских дорог

 

Osobnosti

 

Vzpomínka na Ing. Karla Pivoňku, CSc.

 

Zajímavosti • události • konference • semináře • informace

 

Sdělovací zařízení ve vazbě na ETCS

 

 

 

Číslo 2/2020
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Úvodní slovo šéfredaktora           

Chief Editor´s Introductory Word

Einleitungsworte des Chefredaktors

Вступительная речь главредактора

 

Představujeme nové členy redakční rady 

We Present new Members of NŽT Editorial Board

Wir stellen neuen die Mitglieder des Redaktionsrates NŽT vor

Представляем новых членов редактионного совета НЖТ

 

Rozhovor NŽT s ředitelem Drážního úřadu Jiřím Kolářem         

Interview with Jiří Kolář, Director of the Rail Office

Das Gespräch NŽT mit dem Direktor von Bahnamt, Jiří Kolář

Интервью НЖТ с директором Железнодорожного управления Йиржи Коларжем

 

Seminář na děčínské průmyslovce opět úspěšný           

Further Successful Seminary at the Děčín Technical School

Das Seminar an der Fachschule in Děčín wieder mal erfolgreich

Семинар в Дечинском техникуме снова прошёл успешно

 

Nové testovací centrum železniční automatizace Siemens Mobility pro projekty z celého světa

New Railway Automation Test Center Siemens Mobility for the Worldwide Projects

Das neue Testzentrum der Eisenbahn-Automatisierung Siemens Mobility für die Projekte aus ganzer Welt

Новый испытательный центр железнодорожной автоматизации Siemens Mobility для проектов со всего мира

 

Premiérové číslo Vědeckotechnického sborníku Správy železnic            

Opening Issue of the Railway Administration Scientific and Technical Magazine

Premier Ausgabe vom Wissenschaftlich-technischen Sammelwerk der Eisenbahnverwaltung

Первое издание Научно-технического сборника железнодорожного управление

 

 

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

 

Jiří Pelc

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín–Vlkov u Tišnova         

Speed Increase in the Line Section Řikonín – Vlkov u Tišnova

Die Erhöhung der Bahngeschwindigkeit auf der Strecke von Řikonín – Vlkov bei Tišnov

Повышение скорости на отрезке  РжиконинВлков у Тишнова

 

Petr Heller, Stanislav Žlebek, Tomáš Krsička

Nestandardní úzkorozchodný tramvajový podvozek  

Non-standard Narrow Gage Tramcar Bogie

Nicht normiertes schmalspuriges Straßenbahnfahrgestell

Нестандартная узкоколейная трамвайная тележка

 

VĚDA A VÝZKUM

Miroslav Haltuf

Od společného podniku Shift2Rail k Partnerství „Transforming Europe´s Rail System“ v rámci programu HORIZON EUROPE    

From the Joint Venture Shift2Rail to the PartnershipTransforming Europe´s Rail System“ in the Framework of the Program HORIZON EUROPE

Vom gemeinsamen Unternehmen Shift2Rail zu der Partnerschaft  Transforming Europe´s Rail Systemim Rahmen des Programms HORIZON EUROPE

От предприятия Shift2Rail к партнёрствуTransforming Europe´s Rail System“ в рамках проекта HORIZON EUROPE

 

Pavel Drdla

Charakteristika osobních železničních stanic    

Characteristic of the Railway Passenger Stations

Die Charakteristik personaler Eisenbahnstationen

Характеристика личных отдельных железнодорожных станций

 

Železniční zajímavosti – modelářství

 

Jan Vočka – Můj LEGO příběh

 

 

Číslo 3/2020
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Instalace unikátních výhybek ve stanici Prosenice

Laying of Unique Switch and Crossings in the Station Prosenice

Installierung der unikalen Weichen in der Station Prosenice

Инсталляция уникальных стрелок в станции Просенице

 

Zahájení provozu brněnských tramvají EVO 2 „Drak“

Start of Operation of the Brno Tramcars EVO 2 „Drak“

Inbetriebnahme von den Brünner Straßenbahnen EVO 2 „Drak“

Пуск в эксплуатацию брненских трамваев EVO 2 „Drak“

 

Cestující z brněnské Líšně se do centra města dostanou pohodlněji a bez přestupů

More Comfortable Travel without Changing from Líšeň to the Center of Brno

Reisende aus dem Brünner Stadtviertel Líšeň kommen bequemer und ohne Umsteigen ins Stadtzentrum

Пассажиры из городской части Лишень доедут в центр города удобнее и без пересадки

 

Na investice, opravy a řízení provozu na železnici půjde letos téměř 47 miliard korun

More than 47 Billions Crowns for the Railway Investment Projects, Maintenance and Trafffic Control in this Year

An Investitionen, Reparaturen und Betriebssteuerung auf der Eisenbahn gehen dieses Jahr fast 47 Milliarden Kronen

В этом году потратят на железной дороге почти 47 миллиардов крон на инвестиции, ремонт и управление транспортом 

 

České dráhy objednaly lokomotivu Siemens Vectron pro zkušební okruh ve Velimi

Czech Railways Ordered Siemens Vectron Locomotive for the Test Track in Velim

Tschechische Bahnen haben die Lokomotive Siemens Vectron für den Eisenbahnversuchsring in Velim bestellt

Чешские дороги заказали локомотив Siemens Vectron для экспериментального кольца в городе Велим

 

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

 

Josef Schrötter

Cena ETCS a integrita bezpečnosti

Price of ETCS and the Safety Integrity

Die Preise von ETCS und die Sicherheitsintegrität

Цена ETCS и комплекс мер по безопасности

 

Juraj Bazár, Martin Jacura

Normativní podmínky uspořádání nástupišť v ČR a SR

Normative Conditions of the Platform Layout in Czech and Slovak Republics

Normative Bedingungen der Anordnung von Eisenbahnplattformen in Tschechien und in der Slowakei

Нормативные условия размещения платформ в Чехии и Словакии

 

Drážní vozidla

Jiří Kloutvor

Udržování drážních vozidel

Maintenance of Railway Vehicles

Die Instandhaltung der Eisenbahnfahrzeuge

Уход за железнодорожными транспортными средствами

 

 

Historie a současnost

Kateřina Nohavová

Společnost Jana Pernera pečuje o odkaz slavného železničáře

Jan Perner Society takes Care of the Famous Railwayman´s Heritage

Die Jan-Perner-Gesellschaft kümmert sich um den Nachlass des berühmten Eisenbahners

Общество Яна Пернера ухаживает за  наследием известного железнодорожника

 

Osobnosti

Ohlédnutí za životem a prací doc. Ing. Antonína Peltráma, CSc.

 

 

 

Číslo 4/2020
(späť na zoznam)

annotations

Elektrizace trati Brno–Zastávka u Brna zahájena!           

Electrification of the Line Brno – Zastávka on the Start!

Elektrifizierung der Bahnstrecke Brno – Zastávka u Brna eröffnet!

Электрификация пути БрноЗаставка-у-Брнo началась!

 

Nový a konstrukčně zajímavý most v Hradci Králové          

New Bridge in Hradec Králové Featuring Interesting Construction

Neue Brücke mit interessanter Konstruktion in Hradec Králové

Новый конструктивно интересный мост в городе Градец-Кралове

 

Postup přípravy vysokorychlostních tratí v ČR      

Progress in Preparation of High Speed Lines in the Czech Republic

Vorbereitungsverfahren der Hochgeschwindigkeitsstrecken in Tschechien

Процесс подготовки сверхскоростных дорог в Чехии

 

Základní principy zabezpečení železniční dopravy      

Main Principles of Railway Signalling

Die Grundprinzipien der Sicherung vom Eisenbahntransport

Основные принципы обеспечения железнодорожного транспорта

 

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

 

Josef Schrötter, Pavel Anselmi

Národní implementační plány ETCS evropských železnic            

National Implementing Plans ETCS of European Railways

Nationale Implementationspläne ETCS Europäischer Eisenbahnen

Национальные имплементационные планы ETCS Европейских железных дорог

 

Jaroslav Vašíček

Nová řešení proti námrazám elektrického trakčního vedení kolejových vozidel a trolejbusů     

New Measures against Rime of the Contact Line System of Rail Vehicles and Trolleybuses

Neue Lösungen gegen Glatteis an elektrischer Fahrleitung bei den Gleisfahrzeugen und Trolleybussen

Новые решения против обледенений воздушной контактной  сети рельсовых транспортных средств и троллейбусов

 

Zbyněk Hořelica, Olga Mertlová, Ivo Vykydal, Josef Žák

Využití digitálních metod v dopravní infrastruktuře           

Use of Digitization Methods in Transport Infrastructure

Verwendung digitaler Methoden in der Transportinfrastruktur

Использование цифровых методов в транспортной инфраструктуре

 

Ján Ližbetin, Václav Cempírek

Perspektivy rozvoje intermodální přepravy v jižních Čechách      

Perspective Intermodal Transport Development in Southern Bohemia

Perspektiven der Entwicklung von intermodalem Transport in Südböhmen

Перспектива развития интермодального транспорта в южной Чехии

 

Historie a současnost

Zahradní železnice v Drásově         

 

Osobnosti

 

Josef Čechák oslavil významné životní jubileum 90 let        

 

Zajímavosti • události • konference • semináře • informace

 

Modernizace a elektrizace tratí na jihu Moravy

 

Dlouho očekávaná odborná kniha – Technologie prací na železničním svršku     

 

 

 

Číslo 5/2020
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Správa železnic intenzivně postupuje v přípravě vysokorychlostních tratí

Railway Administration Prepares Intensely the High Speed Lines

Die Eisenbahnverwaltung geht intensiv in Vorbereitung von den Hochgeschwindigkeitsstrecken vor

Управление железной дорогой интенсивно поступает в подготовке сверхскоростных путей

 

Ve Zkušebním centru Velim se testují lokomotivy nově vybavované systémem ETCS

Testing of ECTS Equipped Locos at the Velim Test Center

Im Eisenbahnversuchsring Velim werden Lokomotive neu mit ETCS-System getestet

В испытательном центре Велим тестируют локомотивы по-новому оборудованные системой ETCS

 

Tunel Mezno je proražen

Driving of Mezno Tunnel Finished

Tunnel Mezno durchgeschlagen

Туннель Мезно пробит

 

Nová odborná publikace a slavnostní setkání v Národním technickém muzeu

New Technical Publication and Festive Meeting in the National Technical Museum

Neue Fachpublikation und festliches Zusammentreffen im Technischen Nationalmuseum

Новая специальная публикация и торжественная встреча в Национальном техническом музее

 

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

 

Rekonstrukce infrastruktury, včetně zabezpečovacího zařízení, v železniční stanici Brno hl.n.

Reconstruction of Infrastruture including Safety Installation in the Railway Station Brno hl. n.

Rekonstruktion der Infrastruktur, einschließlich der Sicherheitseinrichtung, im Eisenbahnstation Brno-Hauptbahnhof

Реконструкция инфраструктуры включая аварийное устройство в железнодорожной станции Брно главный вокзал

 

Dušan Janoštík, Viktor Nohál, Jaroslav Smutný

Monitorování výhybek autonomním dataloggerem

Monitoring of Switch and Crossings with an Autonomous Datalogger

Monitoring der Weichen mit Hilfe von Data Logger

Мониторинг стрелок автономным даталоггером

 

Martin Táborský

Strojní a ruční broušení kolejnic v koleji a ve výhybkách

Machine and Manual Rail Grinding in Tracks and Switch and Crossings

Maschinen- und Handschleifen der Schienen im Gleis und in den Weichen

Машинное и ручное шлифование рельсов в стрелках

 

Pavel Doubek, Karel Višnovský

Výstražné zařízení pro přechod kolejí

Warning Equipment for Pedestrian Level Crossings

Warneinrichtung für Gleisübergang

Сигнальное оборудование для железнодорожного перехода

 

 

Historie a současnost

Jiří Kotrman

150 let druhého železničního spojení Brno–Vídeň

150 Years´ Anniversary of the Second Rail Connection Brno – Vienna

150 Jahre der zweiten Eisenbahnverbindung Brno – Wien

150 лет второй железнодорожной линии БрноВена

 

Osobnosti

 

Zemřel Ing. Ivo Malina, CSc.

 

Zajímavosti • události • konference • semináře • informace

 

Co nevíte o železnici

Švestková dráha a testování bezúdržbového provozu

Číslo 6/2020
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Světová premiéra jízdy nákladního vlaku pod dohledem českého systému ATO a dozorem ETCS           

World Premiere of the Freight Train Run Under the Control of the Czech System ATO and ETCS Supervision

Die Premiere von der Fahrt des Lastkraftzuges unter der Aufsicht des tschechischen Systems ATO und ETCS

Мировая премьера движения грузового поезда под надзором чешской системы ATO и ETCS

 

Seminář Drážního úřadu poskytl odpovědi na otázky spojené se zavedením

4. železničního balíčku

Railway Authority´s Seminary Gave Answers to the Questions Related to the Implementation of the 4th Railway Package

Das Eisenbahnamt-Seminar gewährleistete Antworten auf die mit der Einführung des 4. Eisenbahnpakets verbundenten Fragen

Семинар железнодорожной администрации дал ответы на вопросы, связанные с введением 4-ого железнодорожного пакета

 

Vlaky v Česku zrychlí do pěti let na 200 km/h

The Train Speed will be Increased up to 200 km/h in Czechia within Five Years

Die Züge in Tschechien erhöhen bis 5 Jahre ihre Geschwindigkeit auf 200 km/h

Поезда в Чехии на протяжении 5 лет повысят скорость на 200 км

 

Zvýší ETCS kapacitu dráhy?

Could be the Railway Capacity Increased by Means of ETCS?

Wird durch ETCS die Eisenbahnkapazität erhöht?

Повысит ли ETCS пропускную способность железной дороги?

 

Studentská vědecká konference IRICoN 2020

„Vysokorychlostní tratě – budoucnost české železnice“

Student´s Scientific Conference IRICoN2020 "High Speed Lines – the Future of the Czech Railway"

Die Studenten-Fachkonferenz IRICoN 2020 „HochgeschwindigkeitsstreckenZukunft der tschechischen Eisenbahn

Студенческая научная конференция IRICoN2020 «Сверхскоростные путибудущее чешской железной дороги»

 

 

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

 

Stanislav Srb, Vladimíra Kuprová

Hodnocení bezpečnosti zabezpečovacích zařízení ve společnosti Eurosignal

Safety Evaluation of Signalling and Control Systems in the Company Eurosignal

Die Bewertung der Sicherheit von den Sicherheitseinrichtungen in der Gesellschaft Eurosignal

Оценка безопасности аварийных устройств в обществе Евросигнал

 

Jan Kovanda, Zdeněk Malkovský, Vojtěch Rulc

Možnosti zajištění aktivní bezpečnosti u kolejových vozidel městské hromadné dopravy

Possibilities of Securing of the Active Safety for the Urban Rail Transport Vehicles

Die Möglichkeiten der Sicherung von aktiver Sicherheit bei den Gleisfahrzeugen des Stadtmassentransportes

Возможности обеспечения активной безопасности на рельсовых транспортных средствах городского общественного транспорта

 

Ivan Vukušič, Vladimír Tomandl, Václav Souček

Problematika centrálních přechodů z hlediska požadavků TSI PRM

The Central Level Track Crossings from the Point of View of the TSI PRM Requirements

Die Problematik der einzelnen Übergänge aus der Sicht der Ansprüche TSI PRM

Проблематика центральных переходов с точки зрения требований TSI PRM

 

Ondřej Göpfert

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu z pohledu investora

Reconstruction of the Negrelli Viaduct from the Investor´s Point of View

Rekonstruktion des Negrelli-Viaduktes aus der Sicht des Investors

Реконструкция виадука Негрелли с точки зрения инвестора

 

Osobnosti

 

Odešel Ing. Josef Němec

To byl Ing. Ivo Malina, CSc., gentleman se šibalským úsměvem

Za panem prof. Ing. Janem Daňkem, CSc.

 

Zajímavosti • události • konference • semináře • informace

 

Společnost Siemens Mobility instaluje systém CBTC na linku metra Jurong v Singapuru

 

 

 

Nová železničná technika

Neue Eisenbahn Technic

New Railway Technique

Новaя железнодoрожная тецхника

Obsah ročníka 2019 (ročník 27)

Jednotlivé čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6    

 

Číslo 1/2019    
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Rozhovor s generálním ředitelem SUDOP BRNO Kamilem Chmelou:
Spolupráce s časopisem NŽT nám velmi pomáhá
Interview with Kamil Chmela, General Manager of SUDOP Brno:
the Cooperation with the Magazine NŽT is very Useful for Us
Das Gespräch mit Kamil Chmela, dem Generaldirektor von SUDOP BRNO:
Die Zusammenarbeit mit der Zeitschrift NŽT hilft uns sehr
Разговор с генеральным директором SUDOP BRNO Камилом Хмелом:
Сотрудничество с журналом НЖТ нам очень помогает

Nejdelší železniční tunel v České republice je v provozu
The Longest Railway Tunnel in the Czech Republic in Working Order
Der längste Eisenbahntunnel in Tschechien ist im Betrieb
Самый длинный тоннель в Чешской Республике введен в эксплуатацию

XXIII. medzinárodný seminár „Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2018“
XXIII. medzinárodný seminár „Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2018“
XXIII. Internationales SeminarBahnmaschinen in der Theorie und Praxis – SETRAS 2018“
XXIII-ий международный семинар «Путевые машины теоретически и на практике SETRAS 2018»

Drážní hasiči budou pokračovat v obnově techniky, zaměří se i na požární stanice
Railway Fire Brigade Continues in the Equipment Renewal, also the Fire Stations will be Upgraded
Bahnfeuerwehrleute werden in der Technik-Erneuerung fortsetzen, sie richten sich auch an die Feuerwehrstationen
Железнодорожные пожарные будут продолжать в обновлении техники, причём они сосредоточатся также на пожарных станциях

Pozvánka – Medzinárodná konferencia železničnej oznamovacejzabezpečovacej techniky
Invitation – International Conference on the Railway Communication and Safety Installations
EinladungInternationale Konferenz der Bahnmitteilungs- und Sicherungstechnik
ПриглашениеМеждународная конференция  железнодорожной коммуникативной и аварийной техники

železniční vozidla

Jiří Kloutvor, Karel Sellner
Vývoj vozidlového parku Českých drah po roce 1995
Development of the Czech Railways Rolling Stock since 1995
Die Entwicklung des Fahrzeugparks Tschechischer Bahnen nach dem Jahre 1995
Развитие вагонного парка Чешских железных дорог после 1995-ого года

HISTORIE A SOUČASNOST

Miroslav Jasenčák
Dopravní informační systém pro řízení provozu v reálném čase
Traffic Information System for the Real Time Operation Control
Das Transportinformationssystem für Betriebslenkung in realer Zeit
Транспортная информационная система для управления движением в реальном времени

Ivo Laníček
Automatické vedení vlaku – využití systému AVV
Automatic Train Control – Use of the System AVV
Automatische ZugsteuerungBenützung des Systems AVV
Автоматическое управление поездамииспользование системы АВВ

Ivo Laníček
Remote 98 a Remote 96 – elektronický systém pro dálkové ovládání a diagnostiku zabezpečovacích zařízení
Remote 98 and Remote 96 – Electronic System for the Remote Control and Diagnostics of the Safety Installations
Remote 98 und Remote 96 – elektronisches System für die Fernbedienung und Diagnostik der Sicherheitseinrichtungen
Remote 98 и Remote 96 – электронная система для дистанционного управления и диагностики аварийных устройств

OSOBNOSTI

Poslední rozloučení s prof. Ing. Ladislavem Frýbou, DrSc., Dr.h.c.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: D:\SYNCH_D\Dokumenty2\web\_stranka VTSZU\VTSZU_NEW_frontpage2\NZT\NZT_01_2019.jpg

 

 

Číslo 2/2019    
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Úspěšný seminář v děčínské průmyslovce
Successful Seminary at the Děčín Industrial School
Ein erfolgreiches Seminar an der Gewerbeschule in Děčín
Успешный семинарий в техникуме в городе Дечин

SŽDC zahajuje kompletní rekonstrukci stanice Letohrad za miliardu korun
SŽDC Starts a Complex Reconstruction of the Station Letohrad at the Cost of Billion Crowns
SŽDC eröffnet komplette Rekonstruktion der Station Letohrad für eine Milliarde CZK
SŽDC открывает полную реконструкцию станции Летоград за миллиард чешских крон

Rozhovor s generálním ředitelem SŽDC Bc. Jiřím Svobodou, MBA
Interview with Jiri Svoboda, General Manager of the Railway Infrastructure Administration
Das Gespräch mit Bc. Jiří Svoboda, MBA, dem Generaldirektor von SŽDC
Разговор с генеральным директором SŽDC Bc. господином Иржи Свободой, MBA

Zvýšení trakčního výkonu trakční napájecí stanice Horní Cerekev
Increase of Traction Output of the Traction Sub-Station Horní Cerekev
Die Erhöhung der Traktionsleistung von dem Bahnstromunterwerk Horní Cerekev
Повышение тяговой мощности тяговой снабжаемой станции Горни-Церекев

Švestková dráha opět v provozu
Plum Railway in Service Again
Die Pflaumenbahn wieder im Betrieb
Сливовая железная дорога опять в эксплуатации

Věda a výzkum

Tatiana Molková
Shif2Rail – podpora evropského železničního výzkumu
Shif2Rail – Support to the European Railway Research
Shif2Rail – die Unterstützung der europäischen Eisenbahnforschung
Shif2Rail – поддержка европейского железнодорожного исследования

Pavel Drdla
Vlakotramvaj jako alternativa pro dopravní obslužnost
Tram-Train as an Alternative for Transport Service
Der Straßenbahn-Zug als die Alternative für die Transportbedienung
Трамвай-поезд как альтернатива транспортного обслуживания

HISTORIE A SOUČASNOST

Karel Sellner
Motorové vozy Československých státních drah v období první a druhé republiky
Diesel Railcars of Czechoslovak State Railways during the First and Second Republic
Die Motorwagen der Tschechoslowakischen Eisenbahnen im Zeitraum der ersten und zweiten Republik
Моторные вагоны Чехословацких железнодорожных дорог во время первой и второй республики

OSOBNOSTI

Setkání s  Ing. Vladimírem Kellnerem – nejen k vývoji železničního uzlu Kolín
Meeting with Ing. Vladimír Kellner – not only on the Development of the Railway Junction Kolín
Das Zusammentreffen mit Herrn Dipl.-Ing. Vladimír Kellner – nicht nur über die Entwicklung des Eisenbahnknotens Kolín
Встреча с инженером Владимиром Келлнеромне только о развитии железно транспортного узла Колин

 

 

Číslo 3/2019    
(späť na zoznam)

annotations   

AKTUALITY
Zájem o kolejovou dopravu v ČR v odborných kruzích několikanásobně roste
Interest in rail transport in the Czech Republic in professional circles grows
Wachsendes Interesse an Gleisverkehr in den Fachkreisen in Tschechien
Интерес к рельсовому транспорту между специалистами в Чехии в несколько раз растёт

Den s CZ LOKO přilákal tisíce návštěvníků
The day with CZ LOKO attracted thousands of visitors
Der Tag mit CZ LOKO hat Tausende Besucher angelockt
День с CZ LOKO приманил тысячи посетителей

Vysoké učení technické v Brně slaví 120. výročí svého založení
Brno University of Technology celebrates its 120th anniversary
Technische Hochschule/Universität Brünn feiert das 120. Jubiläum ihrer Gründung
Технический университет в Брно (VUT) отмечает 120-ую годовщину своего основания

Na konferenci v Pardubicích bylo podepsáno Memorandum o budoucnosti železničního průmyslu v ČR
A Memorandum on the Czech Railway Industry Future Signed at the Conference in Pardubice
Bei der Konferenz in Pardubice wurde das Memorandum über die Zukunft der Eisenbahnindustrie in Tschechien unterschieben
На конференции в городе Пардубице подписали меморандум о будущем железнодорожного промысла в Чешской Республике

Navštívili jsme ostravské dny kolejové dopravy
We visited the Ostrava days of rail transport
Wir besuchten die Ostrava-Tage des Zugtransportes
Мы посетили "Остравские дни" рельсового транспорта

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Hana Hanáková
Revitalizace trati Břeclav–Znojmo, 2. Stavba
Revitalization of the Line Břeclav – Znojmo from the Planner´s Point of View
Revitalisierung der Strecke Břeclav – Znojmo von der Sicht des Projektanten
Восстановление пути БржецлавЗноймо с точки зрения проектанта

Jan Eisenreich
RYCHLOST S TICHOSTÍ – VEŘEJNÝ PROSTOR 21. STOLETÍ
Mezinárodní konference 2. května 2019 v Plzni
Speed with Silence – Public Space in the 21st Century
International Conference in Plzeň on 2nd May 2019
Geschwindigkeit mit der Stilleöffentlicher Raum des 21. Jahrhunderts

Internationale Konferenz in Pilsen am 2. Mai 2019
Скорость с тишинойобщественное пространство 21-ого века
Международная конференция 2-ого мая 2019-ого г. в городе Пльзень

 VĚDA A VÝZKUM

Pavel Drdla
Příklady využití vlakotramvají v praxi
Diesel Railcars of Czechoslovak State Railways during the First and Second Republic
Die Motorwagen der Tschechoslowakischen Eisenbahnen im Zeitraum der ersten und zweiten Republik
Моторные вагоны Чехословацких железнодорожных дорог во время первой и второй республики

 Vědeckotechnický sborník ČD
OSOBNOSTI

Představujeme osobnosti našich železnic: Ing. Bohumil Fořt
We Introduce Our Railway Personalities: Ing. Bohumil Fořt
Wir stellen die Persönlichkeiten unserer Eisenbahnen vor: Dipl.-Ing. Bohumil Fořt
Мы представляем личностей наших железнодорожных дорог: инж. Богумил Форжт

 Zajímavosti • události • konference • semináře • informace

XXIV. medzinárodná konferenciaSúčasné problémy v koľajových vozidlách – PRORAIL 2019“
XXIV. International Conference Actual Problems of Rail Vehicles PRORAIL 2019
XXIV. internationale KonferenzGegenwärtige Probleme der Gleisfahrzeuge – PRORAIL 2019“
XXIV-ая конференцияСовременные проблемы рельсовых средств транспорта– PRORAIL 2019“

 

Číslo 4/2019    
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Na zlepšení zabezpečení přejezdů jde ročně přibližně miliarda korun

Approximately One Billion Crowns Planned for the Upgrading of Level Crossing Safety

Auf die Verbesserung der Sicherung von den Eisenbahnübergängen geht jedes Jahr ca. eine Milliarde Kronen

Улучшение безопасности железнодорожных переездов стоит ежегодно около миллиарда крон

 

Adam Brož, výrobně-technický ředitel pivovaru Budvar:

Náš podnik by se bez dobré logistiky neobešel

Production Manager of the Budvar Brewery Adam Brož: Good Logistic is Inevitable for our Company

Adam Brož, der Produktionstechnischer Direktor von der Brauerei Budvar:

Unser Unternehmen kann auf gute Logistik nicht verzichten

Адам Брож, производственно-технический директор пивзавода Будвар:

Нашему предприятию не обойтись без хорошей логистики

 

CESTA STRIXů – Barevná skála v Českém Krumlově Novém Spolí byla osazena novými cestami

The Track of STRIX – New Climbing Tracks have been Installed on the Coloured Rock in Český Krumlov Nové Spolí

Der Weg von STRIX – in Barevná skála in Český Krumlov Nové Spolí entstanden neue Kletterwege

Дорога STRIX – Баревна скала в городе Чески Крумлов-Нове Споли - установление новых путей

 

Ocenění v soutěži ČDS&T 2018 získala společnost Chládek a Tintěra, Pardubice

The Company Chládek&Tintěra, Pardubice won the ČDS&T 2018 Award

Den Preis im Wettkampf ČDS&T 2018 gewann die Gesellschaft Chládek a Tintěra, Pardubice

Приз в соревновании ČDS&T 2018 получило общество Chládek a Tintěra, Pardubice

 

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

 

Bohuslav Dohnal

Národní Technologická platforma „Interoperabilita železniční infrastruktury“ a její dlouhodobá podpora hlavním směrům rozvoje železničního stavebnictví a průmyslu České republiky

National Technological PlatformRailway Infrastructure Interoperability” and its Long Time Support to the Main Trends in the Development of the Czech Railway Building and Industry

Nationale technologische PlattformInteroperabilität der Eisenbahninfrastrukturund ihre langfristige Unterstützung den Hauptentwicklungsrichtungen des Eisenbahnbauwesens und Industrie in Tschechien

Национальная технологическая платформаИнтероперабельность железнодорожной инфраструктуры“ и её значение для долгосрочной поддержки главных направлений развития железнодорожного

строительства и промышленности Чешской Республики

 

Josef Schrötter

Úspory nikdy nebyly na úkor snížení úrovně bezpečnosti dopravy

Savings Have Never been to the Prejudice of the Traffic Safety Level Decrease

Keine Einsparungen zu Lasten der Minderung vom Sicherheitsniveau des Transportes

Экономия денег никогда не шла в ущерб уровню безопасности транспорта

 

VĚDA A VÝZKUM

Jindřich Ježek, Jaroslav Matuška, Petr Nachtigall, Jaromír Široký, David Šourek

Zkušenosti s přidělováním kapacity na veřejně přístupných vlečkách

Experience with Allocation on Private Sidings with Public Access

Erfahrungen mit der Zuteilung der Kapazität auf öffentlich zugänglichen Anhängern

Опыт с распределением мощностей общедоступных подъездных путей

 

MĚSTSKÁ DOPRAVA

 

Josef Krejčíř

Nová linka C římského metra

New Line C of the Rome Metro

Neue Linie C von römischer Metro

Новая линия C римского метро

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: D:\SYNCH_D\Dokumenty2\web\_stranka VTSZU\VTSZU_NEW_frontpage2\NZT\nzt_04_2019.jpg

 

 

Číslo 5/2019
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Rozhovor s generálním ředitelem AŽD Praha ing. Zdeňkem Chrdlem, MBA
Záleží nám na tom, aby naše železnice byla nejen provozně bezpečná, ale i kapacitní a propustná
Interview with General Manager of AŽD Praha ing. Zdeněk Chrdle, MBA We Care about Operational Safety as well as Line Capacity of our Railway
Das Gespräch mit dem Generaldirektor von AŽD Praha Dipl.-Ing. Zdeněk Chrdle, MBA Es ist für uns von großer Bedeutung, dass unsere Eisenbahn nicht nur betriebssicher, sondern auch von großer Kapazität und durchlässig ist

Разговор с генеральным директором AŽD Praha инженером Зденеком Хрдле, MBA Самым важным является, чтобы наша железнодорожная дорога была не только безопасная в эксплуатации, но и с большой пропускной способностью.

 

Těžká kolejová mechanizace = HROCHOSTROJ
Heavy Track Machinery = HROCHOSTROJ
Schwere Gleismechanisierung = HROCHOSTROJ
Тяжёлая рельсовая механизация = HROCHOSTROJ

 

XXIV. medzinárodná konferenciaSúčasné problémy v koľajových vozidlách – PRORAIL 2019“  
XXIV. International Conference Actual Problems of Rail Vehicles PRORAIL 2019
XXIV. internationale KonferenzGegenwärtige Probleme der Gleisfahrzeuge – PRORAIL 2019“
XXIV-ая конференцияСовременные проблемы рельсовых средств транспорта– PRORAIL 2019“

Konference Trakce Morava
Conference TRAKCE MORAVA
Die Konferenz TRAKCE MORAVA
Конференция TRAKCE MORAVA

Národní technické muzeum v Praze a Nadace Okřídlené kolo se dohodly na prohloubení spolupráce            
The National Technical Museum in Prague and the Winged Wheel Foundation agreed upon a deeper cooperation
Nationales Technisches Museum in Prag und Stiftung Flügelrad haben die Vertiefung der Zusammenarbeit abgestimmt
Национальный технический музей в Праге и фонд Крылатое колесо договорились о углублении сотрудничества

 

Odborná exkurze na Negrelliho viaduktu
Educational visit at the Negrelli Viaduct
Die Fachexkursion des Negrelli-Viaduktes
Специальная экскурсия виадука Негрелли

Nadace okřídlené kolo navázala spolupráci s Dopravním muzeem v Rajeckých Teplicích
The Winged Wheel Foundation established a cooperation with the Transport Museum in Rajecké Teplice
Die Stiftung Flügelrad hat die Zusammenarbeit mit dem Transportmuseum in Rajecke Teplice aufgebaut
Фонд Крылатое колесо развивает сотрудничество с Транспортным музеем в городе Раецке Теплице

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

 

Roman Štěrba, Edvard Březina
25. kolokvium ŽEL AKTUEL
25th Colloquium ŽEL AKTUEL
25. Kolloquium ŽEL AKTUEL
25-ое коллоквиум ŽEL AKTUEL

Tomáš Martinek
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Praze
Upgrading of Negrelli Viaduct
Rekonstruktion von Negrelli-Viadukt
Реконструкция виадука Негрелли в Праге

VĚDA A VÝZKUM

 

Jan Froněk, Vojtěch Kudláč, Vojtěch Porwisz, Daniel Vymětal
Nabídka přepravních služeb na lince dálkové železniční dopravy – poptávka, kapacita souprav, oběhy souprav a služby
Offer of Carriage Services on the Long Distance Railway Line – Demand, Trainset Capacity, Trainset Running and Services
Angebot der Transportdienstleistungen auf der Linie vom FerneisenbahntransportAnfrage, Kapazität der Zuggarnituren, Umlaufpläne der Zuggarnituren und Dienstleistungen
Предложение транспортных услуг на линии дальнего железнодорожного транспортаспрос, ёмкость составов поезда, оборот поездных составов и услуги

HISTORIE A SOUČASNOST

 

Ohlédnutí za 180 lety železnice ve Vranovicích             

 

VAVREČKA: „Naší ambicí je v době liberalizace železniční dopravy
maximálně podporovat oblast železniční nostalgie v České republice“

Zajímavosti • události • konference • semináře • informace

 

15. Globální bezpečnostní kongres Mezinárodní železniční unie (UIC)

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: D:\SYNCH_D\Dokumenty2\web\_stranka VTSZU\VTSZU_NEW_frontpage2\NZT\nzt_05_2019.jpg

 

 

 

 

Číslo 6/2019
(späť na zoznam)

annotations

 AKTUALITY

Představujeme nové členy redakční rady – Ing. Danuše Marusičová a Ing. Tomáš Javořík, Ph.D.

We Introduce the New Members of the Editor´s Board

Wir stellen neue Mitglieder des Redaktionsrates vor

Мы представляем новых членов редакционного совета

 

Dny nové techniky EŽP 2019

New Technology Days of EŽP 2019

Tage neuer Technik EŽP 2019

Дни новой техники EŽP 2019

 

65 let Elektrizace železnic Praha

65the Anniversary of the Company Elektrizace železnic

65 Jahre von Elektrizace železnic Praha

65 лет общества Электризация железных дорог Прага

 

Legiovlak

Legiotrain

Legiozug

Легиопоезд

 

Národní technické muzeum – Technika v diktaturách

National Technical Museum – Technology in Dictatorships

Nationaltechnisches Museum - Technik in den Diktaturen

Национальный технический музей - Техника в диктатурах

 

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

 

Jiří Molák

Švýcarské vysokohorské železnice – technický skvost

Swiss Mountain Railways – a Technical Jewel

Schweizerische Hochgebirge-Eisenbahnentechnischer Schmuck

Швейцарская высокогорная железная дорогачудо техники

 

Otto Plášek, Vlastislav Salajka, Jaromír Zelenka, Martin Kohout,

Lukáš Raif, Tomáš Marek, Ivan Vukušič, Daniela Vukušičová

Nová generace výhybek a výhybkových konstrukcí – evropský projekt S-CODE

New Switch and Crossing GenerationEuropean Project S-CODE

Neue Generation der Weichen und Weichenkonstruktionen - europäisches Projekt S-CODE

Новое поколение стрелок и стрелочных конструкцийевропейский проект S-CODE

 

VĚDA A VÝZKUM

Jan Froněk, Vojtěch Kudláč, Vojtěch Porwisz, Daniel Vymětal

Nabídka přepravních služeb na lince dálkové železniční dopravy   náklady, tržby, kompenzace     24

Offer of Carriage Services on the Long Distance Railway Transport Line – Costs, Sales, Compensations

Angebot der Transportdienstleistungen auf der Linie vom FerneisenbahntransportAufwände, Einnahmen , Kompensation

Предложение транспортных услуг на линии дальнего железнодорожного транспортарасходы, выручка, компенсация

 

Stanislav Srb

Detekce, případně kompenzace konduktivních proudů,

které generují hnací vozidla elektrické trakce

Detection or Compensation of the Conductive Currents Generated by the Electric Traction Vehicles

Detektion, bzw. Kompensation der konduktiven Ströme, die die Triebfahrzeugwerke der elektrischen Traktion generieren

Детектирование или компенсация кондуктивных токов, которые генерируют транспортные средства электротяги

 

Osobnosti

 

Památce prof. Ing. Petra Tyce, DrSc.

 

Zajímavosti • události • konference • semináře • informace

 

STRAHOS 2020

Nové lokomotivy TRAXX pro ČD Cargo

 

 

 

Obsah ročníka 2018 (ročník 26)

Jednotlivé čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Číslo 1/2018    
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Na prahu nového ročníku NŽT
Rozhovor s předsedou rady vydavatele Ing. Jiřím Pelcem

Starting a New Volume of NŽT
Interview with the Chairman of the Editor´s Board Ing. Jiří Pelc
An der Schwelle des neuen Jahrganges NŽT Das Gespräch mit dem Vorsitzenden des Verlegerrates Dipl.-Ing. Jiří Pelc
На пороге нового года НЖТ
Разговор с председателем
Совета издателя инж. Иржим Пелцом

Konference Strategie rozvoje českých železnic ŽelStrat 2017
Conference Strategy of Development of the Czech Railways ŽelStrat 2017
Die Konferenz Entwicklungsstrategie der Tschechischen Bahnen ŽelStrat 2017
Конференция Стратегия развития Чешских железных дорог ŽelStrat 2017

STRAHOS – seminár traťového hospodárstva 2018
Track Maintenance Seminary STRAHOS 2018
Das Seminar der Bahnwirtschaft STRAHOS 2018
Семинар по путевом хозяйстве STRAHOS 2018

OSOBNOST

Od traťmistra po ministra

Památce našeho kolegy, Ing. Bc. Jana Komárka

železniční infrastruktura

Miroslav Jasenčák
Centrální dispečerské pracoviště Praha
Central Dispatching Post Praha
Das Zentral-Dispatcher-Zentrum Prag
Центральный диспетчерский центр Прага

Marek Pinkava
Technicko-provozní studie – Technická řešení VRT
Technical and Operational Study – Technical Solutions for High Speed Lines
Техническо-эксплуатационная разработкаТехнические решения VRT
Technische Betriebsstudietechnische Lösung VRT

Věda a výzkum

Zdeněk Hřebíček, Hana Krejčiříková
Laboratorní měření příčného odporu pražce v kolejovém loži
Laboratory Measurement of the Lateral Sleeper Resistance in the Ballast
Die Labormessungen des Querwiderstandes der Schwelle im Gleisbett
Лабораторное измерение поперечного отпора шпалы в рельсовом ложе

Karel Šotek
Uplatnění informačních technologií v železniční dopravě v ČR, historie a současnost – 2. Část
Information Technologies in Railway Transport of the Czech Republic, History and Present State, Part 2
Anwendung der Informationstechnologien im Eisenbahntransport in der Tschechischen Republik, Geschichte und Gegenwart – 2.Teil
Применение информационных технологий в железнодорожном транспорте в ЧР, история и современность2-ая часть

Karol Rástočný
Niekoľko poznámok k bezpečnosti zabezpečovacích systémov
Some Remarks to the Safety Systems Security
Einige Bemerkungen zur Sicherheit von Sicherheitssystemen
Несколько замечаний к безопасности систем аварийной сигнализации

Železniční zajímavosti

Pozvánka na švestkovou dráhu

Zajímavosti • události •konference • semináře • informace

Medzinárodná konferencia železničnej oznamovacejzabezpečovacej techniky

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: D:\SYNCH_D\Dokumenty2\web\_stranka VTSZU\VTSZU_NEW_frontpage2\NZT\NZT_01_2018.jpg

 

 

Číslo 2/2018    
(späť na zoznam)

annotations

AKTUALITY

Nové nádraží v Brně a rozvoj města
New Railway Station in Brno and the Development of the City
Der neue Bahnhof in Brünn und die Stadtentwicklung
Новый вокзал в Брно и развитие города

Rozhovor s Ing. Slavomírom Podmanickým, generálnym riaditeľom REMING Consult a.s.
Predstavujeme Fórum koľajovej dopravy
We are Presenting the Railway Transport Forum
Wir stellen das Forum des Zugtransports vor
Представляем форум рельсового транспорта

Historie a současnost

Historie vzniku a současnost Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice
History of the Jan Perner Transportation Faculty of Pardubice University from its Birth to the Present
Geschichte der Entstehung und Gegenwart der Jan